Over het lidmaatschap

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Lidmaatschap Brancheorganisaties
MKB-Nederland verbindt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (0-250 medewerkers). Onze leden zijn brancheorganisaties.

 

Meer weten over het lidmaatschap van branches? Kijk op deze pagina of neem contact op met Rob Wolthuis.


Onze lobby namens de ruim 170.000 leden is sectoroverschrijdend. Lokale verenigingen kunnen Lokaal partner worden van MKB-Nederland. 

 

Lokaal partnerschap

Een kansrijk ondernemersklimaat in uw gemeente. Dat is waar MKB-Nederland zich voor inzet. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze Lokaal Partners. Dat zijn lokale ondernemersverenigingen die met ons een samenwerking zijn aangegaan. Binnen deze samenwerking wordt de know how van MKB-Nederland optimaal gecombineerd met de ervaring en expertise van ondernemers. 

 

Hoe wordt mijn vereniging Lokaal Partner?

Is jouw lokale ondernemerscollectief Lokaal Partner van MKB-Nederland? Bekijk hier het overzicht.
Heb je als bestuurder van een ondernemersvereniging belangstelling om Lokaal Partner te worden? Stuur ons een e-mail. Wij bellen je zo snel mogelijk terug met meer informatie of voor een afspraak met het bestuur van jouw vereniging.

 

Bedrijven: Wil je als individuele ondernemer aansluiten bij MKB-Nederland, meld je dan aan als vriend.

 


Opzegging lidmaatschap (branche)organisaties

De opzegging van het lidmaatschap van een aangesloten (branche)organisatie van MKB-Nederland moet vóór 1 januari van een kalenderjaar - schriftelijk - worden gedaan en eindigt dan per 31 december van dat kalenderjaar. 

De schriftelijke opzegging kan worden gericht aan:

MKB-Nederland

Afdeling Verenigingsontwikkeling & Verenigingszaken
t.a.v. dhr. R. Wolthuis
Postbus 93002
2509 AA Den Haag

of via e-mail

Lees meer over