Voer extra verhoging minimumloon slim, gefaseerd in

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
05-07-2022

Vanwege hoge inflatie, voert het kabinet voor het eerst sinds 1969 een extra verhoging in van het minimumloon. 'Want', zoals minister van Gennip zei, 'mensen die zich inzetten voor de samenleving, moeten daar ook iets aan overhouden.' En dat is natuurlijk ook zo. Het is belangrijk om armoede te voorkomen en aan te pakken. Werkgevers zijn daarom ook voor het verhogen van het wettelijk minimumloon (WML). Maar het moet wel slim gebeuren.

 

Forse verhoging minimumloon risicovol  

Met name voor sectoren waar veel banen op minimumloonniveau zijn, is het verstandig om de minimumloonverhoging zorgvuldig door te voeren. Ik denk dan aan bijvoorbeeld de detailhandel, de horeca en cultuur. Veelal gaat het hier ook nog om 40-urige werkweken. Voor deze ondernemers nemen de loonkosten nóg meer toe, omdat én het minimumloon stijgt en het minimumuurloon gelijk wordt getrokken. Zo stijgen de kosten bij 40-urige contracten het hardst, met 19,4 procent. Daar komen de indexaties nog bovenop die halfjaarlijks plaatsvinden aan de hand van de gemiddelde cao-loonontwikkeling.

 

Tienduizenden banen mogelijk in gevaar 

Forse stijgingen dus, en veel ondernemers kampen nog met de naweeën van corona en zitten vaak  met hoge belastingschulden. Bovendien hakt de inflatie er bij hen ook hard in en staan marges onder druk, omdat ze hogere grondstoffenprijzen niet altijd kunnen doorberekenen. Het Centraal Planbureau rekende al eens uit dat een hoger wettelijk minimumloon de werkgeverslasten met miljarden verhoogt en kan leiden tot een banenverlies van enkele tienduizenden. 

 

Gefaseerde invoering minimumloon 

Het is daarom voor iedereen beter zo’n belangrijk instrument als verhoging van het minimumloon meer stapsgewijs in te voeren. Eerst in 2024 gebaseerd op een 38-urige werkweek en een jaar later gebaseerd op een 36-urige werkweek. En dan evalueren we in de loop van 2024 of er misschien nadelige bijwerkingen zijn van de verhogingen over 2023 en 2024. Die inzichten bieden immers de mogelijkheid om zo nodig bij te sturen. Werken moet namelijk lonen, maar werkgeven moet ook betaalbaar blijven.

 

Alfred van Delft

Beleidssecretaris Sociale Zaken