Voorrang op het stroomnet? Dat kan juist tot vertraging leiden

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
08-03-2023

Bedrijven kunnen niet verduurzamen. Nieuwe zon- en windparken kunnen niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet. De oorzaak: het net zit overvol. Gevolg is dat de energietransitie hapert en het realiseren van de klimaatdoelen voor 2030 in gevaar komt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil daar iets aan doen en gaat het voor netbeheerders mogelijk maken om bij nettoegang voorrang te geven aan projecten die congestieproblemen oplossen of beperken. Daarnaast wil de ACM het mogelijk maken om voorrang te verlenen aan andere projecten met een maatschappelijke functie, zoals woningbouw, veiligheid, gezondheidszorg of onderwijs.

 

Knelpunten aanpakken

Het is verstandig om projecten die de congestie aanpakken voorrang te geven. Denk aan batterijen voor de opslag van stroom, en elektrolysers voor het omzetten van stroom in waterstof. Ook is het goed dat andere zaken worden aangepakt die uitbreiding van het net bemoeilijken. Ik denk aan het tekort aan technisch personeel, de langdurige vergunningverlening en het stikstofprobleem. Want dat zorgt ervoor veel bouwactiviteiten voorlopig geen doorgang kunnen vinden. Ook niet als die bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

 

Geen lange praatsessies

Vraagtekens heb ik wel bij het voorrang geven aan maatschappelijke projecten. Want wat is dat precies: maatschappelijk? Iedereen kan zich voorstellen dat een ziekenhuis voorrang krijgt bij aansluiting op het stroomnet. Zoals een ambulance voorrang heeft op de snelweg. Een verdere definiëring van maatschappelijke projecten kan echter leiden tot lange praatsessies over wat maatschappelijker is: de elektrificatie van de industrie (en daarmee het halen van de klimaatdoelen) of het voldoen aan de woningbouwopgave? Die tijd is er niet en leidt af van de werkelijke opgave.

 

Focus en aan de slag

En dat is het versneld uitbreiden van het net zodat we de CO2-uitstoot kunnen verminderen verlagen door elektrificatie, én we woningen kunnen aansluiten. Dus laten we ons beperken tot voorrang voor projecten die de congestie aanpakken en een enkel onbetwistbaar maatschappelijk doel. Focus dus. En om het plastisch te zeggen: de schop moet nú in de grond.

 

 

Suzanne Klaassen,

Beleidssecretaris energie en klimaat