Q&A steunpakketten: vragen en antwoorden voor ondernemers

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Sinds de start van de crisis heeft het kabinet verschillende steunpakketten gemaakt gericht op het bedrijfsleven. Hier vindt u de meest gestelde vragen van ondernemers. 

 

Op welke steunregelingen kan ik als ondernemer rekenen?

Voor inzicht in alle relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen kunnen ondernemers gebruik maken van de coronacalculator van MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Wat als de steunmaatregelen niet genoeg zijn voor mijn bedrijf?

Het kabinet geeft aan dat het met dit pakket niet iedere onderneming kan redden. 'De steun is immers nooit de volledige schade die wordt geleden.' Wel laat het kabinet weten dat als de ontwikkelingen vragen om aanpassing, het daar uiteraard toe bereid is. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is hier inderdaad sprake van. Daarom gaan we met het kabinet en de bonden ook in gesprek over opnieuw zwaar getroffen sectoren als de horeca, de detailhandel, het transport, toeleveranciers en de evenementenbranche waar maatwerk nodig is. 

 

Tot hoe lang lopen de regelingen nog?

Het kabinet heeft de regelingen onlangs verlengd tot in ieder geval 1 juli 2021. Het kabinet laat weten 'alert te blijven op signalen en erop te letten dat dat de snelheid van aanscherping proportioneel is met de ontwikkelingen in de economie'. Hierover gaan MKB-Nederland en VNO-NCW met het kabinet in gesprek.

 

Wat is het Time-Out Arrangement (TOA)?

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de afgelopen maanden steeds bepleit dat ondernemers die de komende periode tijd nog niet of nauwelijks perspectief zien, de mogelijkheid moeten hebben om hun bedrijf tijdelijk stil te leggen of te stoppen, zonder dat ze failliet worden verklaard. Op 27 oktober heeft het kabinet hier een eerste aanzet voor gedaan. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) die hierbij moet helpen treedt per 1 januari 2021 in werking. Volgens het kabinet kunnen ondernemers vooruitlopend op de inwerkingtreding van de WHOA al gaan starten met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld door al in overleg te treden met hun schuldeisers, het akkoord alvast uit te werken en voor te leggen aan schuldeisers (en aandeelhouders). Indien ondernemers hierbij de voorschriften van de WHOA over de inhoud van het akkoord, de stemming en het verslag over de stemming in acht nemen, kan dit direct na 1 januari 2021 voor bevestiging aan de rechter worden voorgelegd.

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is dit een goede eerste aanzet, maar is extra flankerend beleid nodig om de kans op een akkoord te vergroten en faillissementen te voorkomen, bijvoorbeeld door een soepeler invorderingsbeleid van de Belastingdienst en een compensatie voor de transitievergoeding die aan werknemers betaald moet worden.

 

Waar vind ik meer informatie over de NOW en de TOZO?

Uitgebreide informatie over de NOW-regeling en de TOZO-regeling is te vinden in ons speciale dossier Corona & werk en inkomen.

 

Waar vind ik meer informatie over de TOGS, TVL, BMKB, Qredits en GO-regeling?

Uitgebreide informatie informatie over de TOGS, TVL, BMKB, Qredits en GO-regeling is te vinden in ons speciale dossier Corona & financiering.

 

Waar vind ik meer informatie over uitstel van belastingen?

Uitgebreide informatie over alle coronamaatregelen rondom belastingen is te vinden in ons speciale dossier Corona & belastingen.