Q&A zakenreizen en werken in het buitenland: vragen en antwoorden voor ondernemers

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Voor zakenreizigers en werken in het buitenland gelden bijzondere regels in coronatijd. Hierover leven veel vragen bij werkgevers. De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u op deze pagina.

 

Voor grenswerkers geldt er geen verplichte quarantaine. Geldt dit ook voor arbeidsmigranten en seizoensarbeiders uit EU-lidstaten?

Voor grenswerkers geldt dat zij dienen te voldoen aan de definitie van grensarbeider zoals deze door de Nederlandse overheid onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst gehanteerd wordt. Dit gaat om grensarbeiders die wonen in een andere lidstaat van de EU, maar werken in Nederland en tenminste één keer per week terugkeren naar de woonplaats buiten Nederland óf om grensarbeiders die in Nederland wonen, maar in een andere EU lidstaat werken en ten minste eenmaal per week terugkeren naar Nederland. Daarnaast moet men fysiek op het werk aanwezig zijn; er is geen mogelijkheid tot thuiswerken.

Indien dit van toepassing is op de medewerkers, zijn zij vrijgesteld van de quarantaineperiode.

 

Arbeidsmigranten en seizoensarbeiders zijn in Nederland niet uitgezonderd van thuisquarantaine wanneer zij uit een risicogebied komen. Het OMT constateerde in hun advies van 3 november jl. dat deze groep een risicogroep voor COVID-19 uitbraken blijft.

Zie hier een lijst met reisdoelen die wél uitgezonderd zijn van de verplichte quarantaineperiode.

 

Mijn medewerkers moeten voor een zakenreis naar Nederland. Wat zijn de voorwaarden?

Sinds 23 januari jl. zijn de uitzonderingscategorieën op het EU-reisverbod voor Nederland aangepast. Vanwege de nieuwe ontwikkelingen omtrent het corona-virus zijn verschillende uitzonderingscategorieën opgeschort, waaronder ook de categorie zakenreizigers. Zakenreizigers zijn dus niet langer uitgezonderd op het EU-inreisverbod en kunnen tijdelijk niet naar Nederland reizen tenzij ze vóór 23 januari een bewijs van toestemming hebben ontvangen voor het doeleinde van hun reis. Daarnaast moeten zij voldoen aan de andere toegangsvoorwaarden voor Nederland.

Voor enkele andere reisdoelen geldt nog wel een uitzondering op het EU-inreisverbod voor Nederland. Een overzicht van de uitzonderingscategorieën kunt u vinden op de website van de RVO.  

 

 

Sinds dinsdag 6 april is Nederland voor onbepaalde tijd als Hoogincidentgebied aangewezen door Duitsland. Wat betekent dit voor ondernemers?

 

  

De Belgische overheid heeft nieuwe reisrestricties geïmplementeerd vanaf 27 januari tot 19 april 2021. Welke voorwaarden gelden voor zakelijk reizen van en naar België?

Vanaf 27 januari tot 19 april 2021 heeft de Belgische overheid besloten om alle niet-noodzakelijke reizen van en naar België te verbieden. De nieuwe regel is ingesteld om reizen met recreatief-toeristische doeleinden te voorkomen om zo het coronavirus in te dammen.

Reizen met een zakelijk doeleinde zijn dus nog steeds toegestaan, maar wel onder voorwaarden.

  1. Als om professionele redenen vanuit Nederland naar België gereisd wordt en de reis duurt korter dan 48 uur, dan vult u de verklaring op eer in. Een coronatest en quarantaine zijn niet verplicht.
  2. Als de reis langer duurt dan 48 uur, dan vult u het Passenger Locator Form (PLF) in. Het PLF bevat een soort zelfevaluatie, op basis waarvan een test- en quarantaine verplichting kan worden opgelegd.
  3. Bij professionele reizen die langer duren dan 48 uur, kunt u eventueel in aanmerking komen voor een uitzondering van de test- en quarantaineregels. Om daarvoor in aanmerking te komen vult u, naast het PLF, het Business Travel Abroad-formulier in. Op basis van de antwoorden die gegeven worden in de zelfevaluatie bij het Passenger Locator Form en het Business Travel Abroad-formulier, wordt een score bepaald. Op basis van die score wordt al dan niet een test- en quarantaineverplichting opgelegd.

Voor overige vragen met betrekking tot bedrijfsspecifieke situatie kunt u bellen met de informatielijn over corona van de Belgische overheid. Vanuit Nederland zijn ze te bereiken op: +32 78 15 17 71. U kunt ook de Belgische website raadplegen.

 

Tenslotte is het goed om ook de Nederlandse regels met betrekking tot reizen en het coronavirus in de gaten te houden. Bij terugkeer uit België gelden ook test- en quarantaineregels. Hiervoor kunt u het Nederlandse reisadvies voor België raadplegen. Voor overig reisadvies raden wij u aan de reis-app van het ministerie van Buitenlandse Zaken te downloaden. 

 

Wat zijn de regels voor internationaal zakendoen per land?

Voor een overzicht van veelgestelde vragen over internationaal zakendoen per land, raadpleeg de website van RVO. Daarnaast raden wij u aan om de reis-app van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten te houden voor overig reisadvies. Voor specifieke vragen over de actuele situatie in een land kunt u contact opnemen met de ambassade.