Brancheorganisatie Kinderopvang

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Brancheorganisatie Kinderopvang is de organisatie die de belangen van ondernemers in de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt. Onder kinderopvang verstaan wij de vier vormen van kinderopvang: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen.

De kerntaken van de brancheorganisatie kinderopvang zijn:
Werkgeversvertegenwoordiging;
Belangenbehartiging;
Visie- en beleidsontwikkeling;
Informatieverstrekking;
Dienstverlening

Met de uitvoering van bovenstaande taken proberen wij leden maximaal te faciliteren om hoogwaardige kinderopvang te kunnen leveren.

Ruim 1100 kinderopvangorganisaties in Nederland zijn lid bij Brancheorganisatie Kinderopvang. Zij vertegenwoordigen 80 procent van de omzet in de kinderopvang.

Brancheorganisatie Kinderopvang
Zwarte woud 2
3524 SJ  Utrecht

Tel: 030- 753 99 00
E-mail informatie@kinderopvang.nl
twitter.com/BrancheKOV

www.kinderopvang.nl