NADO

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

De Vereniging Nederlandse Associatie van Duikondernemingen - NADO -, de organisatie van werkgevers in de duikindustrie, werd in 1984 opgericht. De NADO heeft 25 leden, die samen ruim 95% van de Nederlandse duikindustrie vertegenwoordigen. NADO-leden zijn werkzaam in de offshore (olie- en gaswinning), de inshore (havens en civiele onderwaterbouw), en de berging.

Doelstellingen
Doelstelling van de NADO is het bevorderen van de belangen van de Nederlandse duikindustrie. Directe aanleiding tot de oprichting van de NADO was het ontbreken van regelgeving voor het duiken. Dit leidde tot kwaliteitsverschillen, bood ruim spel aan malafide bedrijven met ondeugdelijke en onveilige werkmethoden, en leidde tot een achterstand op de internationale markt.

Speerpunten van het beleid zijn dan ook veiligheid en kwaliteit. Ter bevordering van de veiligheid heeft de NADO een voortrekkersrol gespeeld bij de totstandkoming van de Arbo-duikwetgeving. Nog steeds is de NADO op dit gebied actief, door nauwe betrokkenheid bij het opleidingsinstituut voor de duikindustrie en door voorlichting aan overheid, opdrachtgevers en overige betrokkenen.

De kwaliteit werd aanvankelijk opgepakt met een collectief kwaliteitszorgproject. 15 leden beschikten na enige jaren over het NADO kwaliteitscertificaat, het merendeel is inmiddels volgens de ISO 9000 serie gecertificeerd.

NADO
Ambachtsweg 27
2641 KS PIJNACKER

Tel 015 - 251 2022
Email: info@nado.nu
www.nado.nu

KvK 40398357