NAPK

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

De NAPK is de belangrijkste koepel van professionele podiumkunstaanbieders in Nederland. Momenteel telt de NAPK meer dan honderd leden.

De NAPK sluit de cao’s Nederlands Theater, Dans en Orkesten en mantelovereenkomsten af. Verder staan personeels- en arbobeleid hoog op de agenda. Evenals het onder brede aandacht brengen van de economische en maatschappelijke waarde van de podiumkunsten. Inspanningen worden gepleegd om het imago te versterken, het maatschappelijk draagvlak te verbreden, de podiumkunsten op de politieke agenda te krijgen en te houden en de politieke besluitvorming te beïnvloeden. Verder verzamelt en verschaft de NAPK informatie op het gebied van financiering (subsidiestelsel, mecenaat, sponsoring, fondsen), intellectueel eigendom en auteursrecht en fungeert als kenniscentrum.

De NAPK onderhoudt actief contacten met overheden, adviesraden, fondsen, andere branche- en koepelorganisaties, belangenorganisaties, werknemersorganisatie FNV KIEM, pers, media, sectorinstituten, universiteiten, hogescholen en het kunstvakonderwijs. De NAPK is onder andere vertegenwoordigd in het Pensioenfonds Cultuur, Loopbaanfonds Theater, Stichting Omscholingsregeling Dansers, Sociaal Fondsen Theater en Orkesten en de Onderlinge Waarborgmaatschappij Cultuur.

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
Muziekgebouw aan ’t IJ
Piet Heinkade 5
1019 BR Amsterdam

Tel 020 751 70 10
E-mail  info@napk.nl  

www.napk.nl