NEVEDI

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Centraal staat dat de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi) belangen behartigt, bijdragend aan een gunstige economische ontwikkeling en maatschappelijke positie van aangesloten diervoederbedrijven in Nederland. Bij Nevedi zijn ca 75 leden aangesloten die gezamenlijk zo’n 95% van de NL-diervoederproductie voor hun rekening nemen. Deze leden produceren en/of leveren mengvoeders, premixen/additieven, kalvermelkpoeder of vochtrijke producten aan veehouders in Nederland.

 

Nevedi vertegenwoordigt en behartigt de gezamenlijke belangen van een zeer diverse achterban. Ze verschillen sterk in omvang qua omzet, in werkgebied (van lokaal/regionaal tot wereldwijd) en in soort diervoeder dat ze produceren en/of verhandelen. Een aantal specifieke branchetaken is bij andere organisaties ondergebracht. Zoals de borging van de (voedsel)veiligheid van diervoeders (GMP+ International en SecureFeed), onderzoek en innovatie (Vereniging Diervoederonderzoek Nederland, VDN) en het stimuleren van mestverwerking (MestInvesteringFonds, MIF). Of bij organisaties op nationaal niveau (zoals de Federatie Nederlandse Diervoederketen, FND) en internationaal niveau (European Feed Manufacturers’ Federation, FEFAC). Bij tal van activiteiten en projecten trekt Nevedi samen op met partnerorganisaties uit de diervoederketen en de dierlijke productieketens (zuivel, varkens en pluimvee). Waar nuttig of noodzakelijk heeft Nevedi verder afstemming en samenwerking met diverse overheden, maatschappelijke organisaties, vakbonden en kennis- en onderzoeksinstituten. Contacten en gezamenlijke inzet zijn soms op ad hoc basis en vaak structureel van aard. Activiteiten van Nevedi moeten renderen in versterking van de maatschappelijke en vooral economische positie van veehouders.

 

Belangrijke thema’s voor Nevedi:

  • Goed werkgeverschap
  • Onderzoek
  • Milieubewuste en energiezuinige productie
  • Verduurzaming grondstoffen
  • Diervoeding, gezond en veilig voedsel
  • Ketens en samenwerking

 

Meer over Nevedi leest u op de website van Nevedi.

 

Contactgegevens

Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi)

Braillelaan 9

2289 CL Rijswijk

Nevedi bevindt zich in het kantoorverzamelgebouw ’Vlietpoort’

 

Telefoonnummer: 085 – 77 319 77

E-Mail: info@nevedi.nl

Website: www.nevedi.nl

Twitter: @Nevedi