NSO Retail

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

NSO Retail is de brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel. Ruim 80% van de ondernemers uit de tabaksdetailhandel is bij de NSO aangesloten. De NSO behartigt de collectieve belangen van de tabaksdetailhandel en verzorgt individuele dienstverlening aan ondernemers in de branche.

Belangenbehartiging
Onder collectieve belangenbehartiging valt onder meer:

  • Het volgen en beïnvloeden van voor de branche relevante wet- en regelgeving.
  • Overleg met het Ministerie van VWS en met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) over de naleving van de Tabakswet, maar ook overleg over de Wet op de Kansspelen met het ministerie van Justitie.
  • Adviezen aan de leden en producten voor de leden om goed om te gaan met alle relevante wetgeving.
  • Contacten met collega-brancheorganisaties over brancheoverstijgende zaken zoals betalingsverkeer en winkelcriminaliteit.

Daarnaast biedt de NSO haar leden individuele dienstverlening aan. Bijvoorbeeld op de volgende terreinen: bedrijfseconomisch, juridisch advies, verzekeringen, administratie, beveiliging en personeelszaken.

De vereniging
De NSO is als brancheorganisatie een vereniging met leden, een ledenraad en een bestuur. Lid zijn de aangesloten ondernemers in de tabaksdetailhandel. De leden worden vertegenwoordigd door de ledenraad. De ledenraad controleert het bestuur en draagt nieuwe beleidslijnen aan. Het bestuur neemt besluiten en bestuurt de vereniging. Voorbereiden en uitvoering van bestuursbesluiten wordt verzorgd door de medewerkers van het NSO-secretariaat (bureau tabaksdetailhandel).

NSO Retail

Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

tel: 088 - 00.342.20

www.tabaksdetailhandel.nl 
www.tabakplus.nl 
www.invuurenvlam.nu