Vereniging van Waterbouwers

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

De Vereniging van Waterbouwers is dé werkgevers- en ondernemersorganisatie voor aannemers & dienstverleners in de waterbouw. Wij behartigen de belangen van de leden en werken continu aan een vitale waterbouwsector. Dat doen wij onder andere door het delen van kennis en het organiseren van activiteiten. Maar bovenal brengen wij het mooie vak van de waterbouw onder de aandacht van een breed publiek.
 
De Vereniging van Waterbouwers telt circa 100 leden. Zowel grote internationaal opererende bedrijven, waaronder gezichtsbepalende multinationals zoals Boskalis en Van Oord, die 'Hollands Glorie' wereldwijd met trots uitdragen, als middelgrote tot zelfs éénpitters zijn lid van de vereniging. Met het organiseren van inhoudelijke activiteiten, het delen van kennis én het behartigen van de belangen, zijn wij een ondernemende vereniging waar al onze leden zich in kunnen herkennen.
 
In de eerste plaats behartigen wij de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse waterbouwers zowel op nationaal als internationaal niveau. Deze belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en verder verbeteren van het ondernemingsklimaat voor de waterbouwers. Daarnaast staat de vereniging voor voorlichting en dienstverlening op diverse terreinen.
 
De kerntaken van de Vereniging van Waterbouwers zijn:

  • Belangenbehartiging. Het beïnvloeden van relevante wet- en regelgeving op zowel nationaal als internationaal niveau
  • Collectieve en individuele dienstverlening
  • Bieden van een platform: het organiseren van thema– en sociale bijeenkomsten.

Onze leden zijn in binnen- en buitenland actief op verschillende terreinen zoals bijvoorbeeld landuitbreiding, havenontwikkeling, baggerwerk, kust- en oeverwerk, constructieve waterbouw, bodemsanering en gebiedsinrichting.

 

Vereniging van Waterbouwers
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV  Den Haag
Tel 070-3490 700
E-mail info@waterbouwers.nl

www.waterbouwers.nl