Aanpak preventie cybercrime bij mkb

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
06-07-2022

Cybersecurity-incidenten in het mkb zijn voor een deel te wijten aan cybercrime. In 2021 heeft zich bij 12% van de bedrijven met 10 of meer medewerkers een incident met een externe oorzaak, zoals cybercriminaliteit, voorgedaan. Tegelijkertijd laten deze CBS-data zien dat (basale) veiligheidsmaatregelen door veel bedrijven niet worden genomen. Zo maakt 50% van deze bedrijven geen risicoanalyse en heeft de helft van de bedrijven dus onvoldoende beeld van de kans op incidenten en het effect daarvan op de bedrijfsvoering. Dit percentage loopt sterk op naarmate bedrijven minder medewerkers hebben. Van de zzp'ers maakt 85% geen analyse van de risico’s. Hier is nog een wereld te winnen. Een verhoogde inzet op bekendheid van de tools van het DTC kan veel bedrijven stimuleren hier de nodige stappen in te zetten.

 

Om het Nederlandse ondernemersklimaat digitaal veilig te maken is samenwerken essentieel. Om ondernemers beter te kunnen bereiken worden o.a. cybersecuritycampagnes ontwikkeld en uitgerold. Zo is er een nauwe samenwerking met de Kamer van Koophandel om ondernemers via informatieve video’s te helpen met het op orde krijgen de basismaatregelen.

 

Het project Samen Digitaal Veilig is onderdeel van nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de ondernemersorganisaties (VNO-NCW, MKB-Nederland en BOVAG) en de ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat. Het onlineplatform Samen Digitaal Veilig biedt onder meer een elektronische leeromgeving voor medewerkers en een risico-inventarisatie voor IT-verantwoordelijken. Brancheorganisaties spelen in de verspreiding van die informatie een belangrijke rol. Zij kunnen, als vertrouwde partner van de bedrijven in de eigen branche, dit platform onder de aandacht brengen. MKB-Nederland organiseert voor brancheorganisaties diverse informatiebijeenkomsten om hen mee te nemen in de mogelijkheden van het project.

 

In de brief Preventie cybercrime voor het midden- en kleinbedrijf van de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer d.d. 6 juli 2022 wordt nog een flink aantal samenwerkingen toegelicht die gedragsverandering bij bedrijven beogen.