Geen toegang

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
01-06-2015

De rol van intermediairs die bemiddelen tussen zzp’ers en opdrachtgevers moet goed geborgd blijven onder het aanpaste wetsvoorstel 'Alternatief voor Beschikking geen loonheffing'. Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurde een brief en een nota van wijziging naar de Tweede Kamer.

Het wetvoorstel voorziet in (sectorale) modelovereenkomsten ten behoeve van inhuur van zzp'ers. De ABU voorziet een lappendeken aan overeenkomsten en pleit voor eigen modelovereenkomsten voor de bemiddeling van zzp'ers. De branchevereniging vraagt nadrukkelijk aandacht voor de rol van intermediairs op de arbeidsmarkt.

Uit onderzoek van de ZZP Barometer blijkt dat 80% van de zzp'ers wel eens opdrachten via bemiddelende organisaties verkrijgt en dat 35% van de zzp'ers echt is aangewezen op een intermediair om opdrachten te kunnen verwerven.