Geen toegang

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
29-12-2014

De VNG heeft de bestaande modelverordening BIZ en de toelichting hierop aangepast n.a.v. de inwerkingtreding van De Wet op de Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) per 1 januari 2015. Gemeenten hebben met deze wet de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen dat hieronder valt.