Voorstel voor PFAS-verbod gepubliceerd

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
07-02-2023

Er is een gezamenlijk voorstel voor een Europees verbod op PFAS gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA. Het verbod moet gaat gelden voor de productie, gebruik, verkoop en import van ruim 10.000 chemische stoffen, die in duizenden producten zitten die we elke dag gebruiken. Dat is belangrijk om vervuiling van onze leefomgeving met PFAS een halt te roepen. Het voorstel is er gekomen op initiatief van Nederland en Duitsland i.s.m. Denemarken, Noorwegen en Zweden.

 

In een consultatieronde van zes maanden kan iedereen vanaf 22 maart 2023 zijn of haar mening geven. Daarna geven twee wetenschappelijke comités hun advies dat met het voorstel wordt ingediend bij de Europese Commissie. De verwachting is dat de Europese Commissie in 2025 een definitief voorstel voor een verbod voorlegt voor besluitvorming door de lidstaten. In dat voorstel zullen dan ook overgangstermijnen zijn opgenomen, zodat bedrijven voldoende tijd hebben om hun productieproces volledig PFAS-loos te maken.