Mkb-route in het hbo: winst voor bedrijf én student

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
24-06-2021

Met de Mkb-route in het hbo kunnen hbo-studenten leren en werken in het midden- en kleinbedrijf. Het mes snijdt aan twee kanten: het bedrijf haalt nieuwe kennis naar binnen en de student heeft uitzicht op een baan. Gertrud van Erp, beleidssecretaris Onderwijszaken bij MKB-Nederland en VNO-NCW, licht toe.

 

Wat is de meerwaarde van deze route?

‘Het mkb heeft groeiende behoefte aan goed geschoold personeel. Dat komt door de complexere klantvragen, de technologische ontwikkelingen en de grote maatschappelijke vraagstukken. Maar in de praktijk zijn deze bedrijven niet zo erg in beeld bij hbo-studenten, die toch eerder denken aan de grote ondernemingen. Zonde, want het mkb biedt een aantrekkelijke leer- en werkomgeving. Via deze leerroute kunnen hbo’ers ervaren hoe het is om in een mkb-bedrijf te werken. Ze verdienen meteen een salaris en er zijn volop kansen om verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken. Samen met de hogescholen zorgt het mkb ervoor dat de opleiding zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk. Voor onderwijsinstellingen is het namelijk best lastig om alle vernieuwingen bij te houden.’

 

Het principe van ‘werkend leren’ is niet nieuw.

‘In het mbo werkt de combinatie van werken en leren – de bbl-weg – uitstekend en wij pleiten er al langer voor om dit ook in het hbo mogelijk te maken. Omdat voor talloze mensen een voltijdse opleiding geen optie is, is de doelgroep breed. Ook boller’s en bbl’ers in het mbo – die nu nog mondjesmaat doorstromen naar het hoger onderwijs – kunnen gebruikmaken van deze route. Hetzelfde geldt voor volwassen werkenden, die zo invulling kunnen geven aan een leven lang ontwikkelen.’

 

Hoe zit het precies in elkaar?

‘In december zijn zeven pilotsamenwerkingen tussen hogescholen en het mkb van start gegaan. Deze trajecten zijn samen met de branches opgezet. Zo is er een leerweg voor de bouw, transport en logistiek, de metaalsector, de installatiebranche en de digitale sector. Het grootste deel van het leren vindt plaats op de werkplek. Studenten volgen een Associate Degree (AD) of bachelor aan een hogeschool en hebben een leer-arbeidscontract met een mkb-bedrijf. Ze gaan een of twee dagen per week naar school en werken vier of drie dagen.

Bij deze pilot zijn ook de ministeries van EZK en OCW betrokken. De leerroute is onderdeel van het MKB-Actieplan van staatssecretaris Keijzer, dat als ambitie heeft om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Het is nu nog een pilot, maar op termijn moet het een standaardleerweg worden. De doelstelling is dat er de komende drie jaar in totaal 20 tot 25 mkb-routes zijn in het hbo.’

 

Staan bedrijven in de rij om mee te doen?

‘Dat gaat zeker komen als genoeg mkb-bedrijven op de hoogte zijn van deze leerroute. De opgave voor alle partijen is dus om meer bekendheid te geven aan deze mooie manier om al werkend en lerend een hbo-diploma te halen.’