Handel en transport onder het Franse voorzitterschap

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-12-2021

De lijn van het Franse voorzitterschap rondom handel en transport kan het best worden samengevat met strategische autonomie. Veel onderwerpen die in 2021 speelden zijn nog niet afgerond of zijn uitgesteld, waardoor dat het komende half jaar mogelijk op tafel zal liggen. 

 

Geopolitiek 

Het Franse voorzittersschap heeft defensie als een van de grote aandachtspunten. Dat is echter breder dan alleen het leger en Europese samenwerking. Ook de strategische autonomie kant zal waarschijnlijk hoger op de agenda staan. Geopolitiek gezien is Frankrijk een belangrijke speler, wat waarschijnlijk in het komende half jaar tot uiting zal komen. De afgelopen tijd is de relatie met de VS verbeterd maar toch zijn er nog grote conflicten. Een daarvan is bijvoorbeeld dat de VS vindt dat Europa te zacht optreedt ten opzichte van China. Zo heeft een aantal landen (VS, VK, Australië, Canada) besloten om geen politieke delegatie mee te sturen naar de Olympische Spelen in China terwijl de EU - onder aanvoering van Macron- dat niet heeft besloten en waarschijnlijk ook niet zal doen.

Deze beslissing van onder andere de VS heeft onder meer te maken met de mensenrechtensituatie in China. De EU vindt dat ook zeer belangrijk. Binnenkort zal er een voorstel voor Europese due diligence verschijnen, waarin waarschijnlijk ook iets wordt opgenomen dat producten gemaakt met dwangarbeid van de Europese markt moet weren.

 

Bescherming interne markt

Een ander onderdeel van de strategische autonomie agenda is de bescherming van de interne markt en de handelsdefensieve instrumenten. Ook daar wordt onder Frans voorzitterschap vooruitgang verwacht. Het International Procurement Instrument- waar Frankrijk altijd groot voorstander van was- zal binnenkort de triloog ingaan. Naar verwachting zal het daarmee samenhangende voorstel over buitenlandse investeringen door de Fransen ook gepromoot worden. Het onlangs door de Europese Commissie gepresenteerde anti-coercion mechanism kon gelijk al op kritiek en scepsis rekenen, waarbij men vindt dat het instrument veel te breed is opgezet en vreest dat de Commissie zichzelf te veel macht geeft. De Fransen hebben zich echter gelijk positief hierover uitgesproken en zullen dat waarschijnlijk ook de komende maanden uitdragen. Vanwege het cancellen van de WTO conferentie zijn daar nog veel open eindjes. Zo ligt de IP waiver nog op tafel en moet er echt gesproken gaan worden over de benodigde hervorming van de WTO.

 

Transport

Ook op transport vlak hebben de Fransen een behoorlijke uitdaging voor de deur, die zij actief willen oppakken. Het 'Fit for 55'-pakket dat in juli is uitgekomen is in alle Commissies verdeeld en de gesprekken om posities te bepalen zijn onder het Sloveense voorzittersschap begonnen. Frankrijk heeft al de transport dossiers hiervan opgepakt en hoopt op de meeste hiervan een raads standpunt te kunnen aannemen, en mogelijk zelfs al op een aantal de triloog in te gaan. Daarbovenop komt dan nog het pakket dat deze week is gepresenteerd, over met name de revisie van de TEN-T netwerken, maar ook een strategie voor stadslogistiek, grensoverschrijdend spoorvervoer en intelligente transportsystemen.

 

Consumentenbeleid

Tot slot dan consumentenbeleid: de herziening van de General Product Safety Regulation is in full swing, met de eerste amendementen die in het Parlement worden besproken. Over een paar maanden zal deze worden aangevuld met een nieuw consumenten pakket over onder andere electronica en het ‘right to repair’.

 

Al met al een hele volle agenda!

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.