Reactie MODINT op de EU strategie voor duurzaam en circulair textiel

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
22-04-2022

Als onderdeel van het Circular Economy Package presenteerde de Europese Commissie de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel. Namens brancheorganisatie MODINT geven Miriam Geelhoed & Peter Koppert een eerste visie op de strategie. 

 

Om uitvoering te geven aan de EU Green Deal, presenteerde de commissie op 30 maart de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel.  

Deze strategie is onderdeel van een groter geheel aan ontwikkelingen. Momenteel zijn er zestien initiatieven en voorstellen in Europa die onze industrie gaan raken. Hiervan zijn de eerste voorstellen al gepubliceerd en zijn andere voorstellen nog in een verkennende fase. Ook zijn er in lidstaten al ontwikkelingen die vooruitlopen hierop. Alle stappen moeten uiteindelijk leiden tot een volledig circulaire economie in 2050.  

 

We hebben door participatie in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel gezien dat bedrijven goed in staat zijn om een transitie te maken en volgens internationale richtlijnen het gepaste zorgvuldigheidsprincipe toe te passen. Ook op het vlak van de transitie naar circulair textiel werkt de sector aan een collectieve invulling van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid voor textiel. Ondanks dat maken we ons zorgen over de hoeveelheid en het tempo van beleid en wet- en regelgeving die op ons afkomt. 

 

Een zorgvuldige implementatie van de strategie is cruciaal. Meer dan 95% van de Europese textielbedrijven is een MKB-bedrijf. Bij iedere implementatiestap zal deze getoetst moeten worden aan proportionaliteit en haalbaarheid voor deze groep bedrijven. 

Gezien dat veel Nederlandse bedrijven internationaal opereren, is harmonisatie van groot belang. We zien nu al uiteenlopende eisen in de uitvoering van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid voor met name verpakkingen in de verschillende lidstaten. Dat is voor bedrijven eigenlijk niet te doen. 

Publieke aanbestedingen hebben de potentie een grote drijfveer te zijn voor de transitie van de kleding- en textiel industrie. Grote inkopende partijen, waaronder ook de overheid, kunnen bijdragen aan het scheppen van nieuwe zakelijke kansen voor onze sector. De richtlijnen hiervoor zullen om die reden aangescherpt worden. 

 

Samengevat: Dat er veel op ons af komt is een feit. Toch denken we dat er enorme kansen zijn om te innoveren en groeien. Amsterdam, bijvoorbeeld, staat wereldwijd bekend als voorloper op het gebied van digitaal design. Er zijn al heel veel creatieve en innovatieve duurzame oplossingen om in te zetten voor de nodige transitie. Dit biedt mooie kansen aan onze sector welke deze verder kan opschalen en perfectioneren. De strategie vraagt om een zorgvuldige en op de ambities van de sector afgestemde implementatie van Europees geharmoniseerde afspraken, proportioneel een haalbaar voor het MKB. De transitie moet optimaal gesteund worden door een overheid die stimuleert en het goede voorbeeld geeft. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.