Blik op Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
28-05-2020

De Europese Commissie heeft gisteren haar herstelpakket gepubliceerd, waarmee de Europese economie uit de huidige economische crisis geholpen moet worden. Een nieuw herstelinstrument, Next Generation EU, staat hierin centraal. De Commissie wil €750 miljard lenen op de kapitaalmarkt, dat vervolgens geïnvesteerd moet worden via verschillende programma's van de Commissie.

26-05-2020

De Europese Commissie geeft groen licht voor een Nederlandse garantieregeling om de kredietverzekeringsmarkt voor de handel te ondersteunen tijdens de uitbraak van het coronavirus. De Commissie oordeelde dat de regeling niet in strijd is met de Europese regels voor staatssteun. Met deze regeling worden de leverancierskredieten weer op het niveau van voor de coronacrisis teruggebracht.

01-03-2017

Vervolmaking van de Europese interne markt is één van de prioriteiten van Europese Commissie president Juncker. In januari dit jaar publiceerde de Commissie al het “Dienstenpakket”, bestaande uit voorstellen die het vrije verkeer van diensten binnen de EU moeten vergemakkelijken, en naar verwachting zal de Commissie in juni een “Productenpakket” publiceren over het vrij verkeer van goederen

01-03-2017

De Europese Commissie geeft een gematigd oordeel over de evaluatie van de health & safety legislation van de Europese Unie en stelt voor om de wetgeving aan te passen aan de stand van de jurisprudentie waarbij de nadruk wordt gelegd op het beschikbaar zijn van toepasbare tools als de risico-inventarisatie en -evaluatie en het uitwisselen van best practices.

01-03-2017

De TFA zorgt voor meer transparantie in internationale handel. Er zal meer publieke informatie over procedures en standaarden beschikbaar komen. Daarnaast zullen de kosten die gepaard gaan met import en export worden verlaagd.

31-01-2017

De Europese Commissie presenteerde een mini-pakket met maatregelen op het gebied van circulaire economie. Onderdeel is een platform voor het financieren van circulaire economie en richtsnoeren voor het opwekken van energie uit afval.

31-01-2017

De carcinogenenrichtlijn wordt herzien. In mei 2016 stelde de Europese Commissie in een eerste tranche voor om 13 carcinogene stoffen aan de lijst toe te voegen. In november werden er nog eens 5 stoffen aan toegevoegd.

30-01-2017

Op 17 januari hield premier May haar speech waarin zij de plannen van het Verenigd Koninkrijk voor Brexit verduidelijkte. Zij gaf aan uit de Interne Markt te zullen stappen, een nieuw handelsakkoord met de EU te willen afsluiten, geen gemeenschappelijk douanetarief te willen en wel de bulk van de EU-regelgeving te willen omzetten in Britse wetgeving.

29-01-2017

Hoewel het Europese BNP voor 70% uit diensten bestaat, blijft het grensoverschrijdend dienstenverkeer binnen de EU onderontwikkeld. Dit wil de Commissie aanpakken.

29-01-2017

Op 1 december presenteerde de Europese Commissie een btw-actieplan. Het bevat onder andere een voorstel voor een invoering van een EU-breed online één-loket-systeem ('One Stop Shop'), waarmee de btw-nalevingskosten sterk zouden moeten dalen.

29-01-2017

Het vrijhandelsakkoord TTIP met de VS is gepauzeerd naar aanleiding van de uitspraken van President Trump, maar EU-handelscommissaris Malmström is positief. Ze zegt dat deze tijd gebruikt kan worden voor het creëren van een transparanter en inclusief handelsakkoord.

29-01-2017

De Data Economy Package adresseert data lokalisatie restricties en andere opkomende onderwerpen omtrent data eigendom, toegang tot data, hergebruik van data en aansprakelijkheid.

29-01-2017

2017 is het maritieme jaar van de Europese commissie. In dit kader zullen MKB-Nederland en VNO-NCW voor haar leden een dag in Brussel organiseren om te spreken met het kabinet van Commissaris Bulc, DG MOVE (Directoraat Generaal verantwoordelijk voor Mobiliteit en Transport) en het Europees Parlement.

15-12-2016

De Europese Commissie presenteerde begin december een pakket met wetsvoorstellen op het gebied van energie: de zogenaamde Winter Package. De wetten moeten bijdragen aan de overgang naar schone en hernieuwbare energie, een meer efficiënte omgang met energie en aan de vervolmaking van een Europese energiemarkt.

15-12-2016

Digitalisering is per definitie grenzeloos. Ook de Europese Commissie heeft dit begrepen en probeert met een aantal voorstellen de economie zoveel mogelijk te stimuleren door het optimaal gebruik van digitale mogelijkheden te faciliteren.

15-12-2016

De situatie in het Verenigd Koninkrijk wat betreft hun uittreding uit de EU is nog steeds weinig duidelijk, behalve dat het vaste politieke voornemen van de Britse premier May is om in maart 2017 aan de EU officieel kenbaar te maken dat het VK uit de EU wil stappen.

15-12-2016

Op 22 november publiceerde de Commissie het start-up en scale-up initiatief. Het initiatief is onderdeel van de Interne Markt Strategie die oktober vorig jaar werd gepubliceerd door de Commissie.

15-12-2016

Afgelopen maand presenteerde Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker een omvangrijk maatregelenpakket rondom defensie. Reeds in september gaf de Commissievoorzitter te kennen dat Europa meer moet doen om veiligheid te waarborgen, zowel binnen als buiten haar grondgebied.