Blik op Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
22-10-2020

MKB-Nederland en VNO-NCW pleitten in een vroeg stadium al voor het potentieel van waterstof.

22-10-2020

35 miljoen gebouwen renoveren voor 2030, dat beoogt de Europese Commissie te bereiken met de Renovation Wave. Het Europese woningbestand is verantwoordelijk voor ongeveer 36% van de energie gerelateerde broeikasgasemissies.

31-01-2017

De carcinogenenrichtlijn wordt herzien. In mei 2016 stelde de Europese Commissie in een eerste tranche voor om 13 carcinogene stoffen aan de lijst toe te voegen. In november werden er nog eens 5 stoffen aan toegevoegd.

30-01-2017

Op 17 januari hield premier May haar speech waarin zij de plannen van het Verenigd Koninkrijk voor Brexit verduidelijkte. Zij gaf aan uit de Interne Markt te zullen stappen, een nieuw handelsakkoord met de EU te willen afsluiten, geen gemeenschappelijk douanetarief te willen en wel de bulk van de EU-regelgeving te willen omzetten in Britse wetgeving.

29-01-2017

De Data Economy Package adresseert data lokalisatie restricties en andere opkomende onderwerpen omtrent data eigendom, toegang tot data, hergebruik van data en aansprakelijkheid.

29-01-2017

Hoewel het Europese BNP voor 70% uit diensten bestaat, blijft het grensoverschrijdend dienstenverkeer binnen de EU onderontwikkeld. Dit wil de Commissie aanpakken.

29-01-2017

Op 1 december presenteerde de Europese Commissie een btw-actieplan. Het bevat onder andere een voorstel voor een invoering van een EU-breed online één-loket-systeem ('One Stop Shop'), waarmee de btw-nalevingskosten sterk zouden moeten dalen.

29-01-2017

Het vrijhandelsakkoord TTIP met de VS is gepauzeerd naar aanleiding van de uitspraken van President Trump, maar EU-handelscommissaris Malmström is positief. Ze zegt dat deze tijd gebruikt kan worden voor het creëren van een transparanter en inclusief handelsakkoord.

29-01-2017

2017 is het maritieme jaar van de Europese commissie. In dit kader zullen MKB-Nederland en VNO-NCW voor haar leden een dag in Brussel organiseren om te spreken met het kabinet van Commissaris Bulc, DG MOVE (Directoraat Generaal verantwoordelijk voor Mobiliteit en Transport) en het Europees Parlement.

15-12-2016

Op 22 november publiceerde de Commissie het start-up en scale-up initiatief. Het initiatief is onderdeel van de Interne Markt Strategie die oktober vorig jaar werd gepubliceerd door de Commissie.

15-12-2016

Afgelopen maand presenteerde Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker een omvangrijk maatregelenpakket rondom defensie. Reeds in september gaf de Commissievoorzitter te kennen dat Europa meer moet doen om veiligheid te waarborgen, zowel binnen als buiten haar grondgebied.

15-12-2016

Om de drie centrale doelstellingen van het mkb-beleid van de Europese Unie (erkenning van ondernemerschap, bevordering van groei en concurrentievermogen van het mkb en 'Think small first' (stel een regel pas vast als deze ook werkbaar is voor kleine bedrijven) te kunnen realiseren, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een Europese lobby-agenda vastgesteld.

15-12-2016

De Europese Commissie presenteerde begin december een pakket met wetsvoorstellen op het gebied van energie: de zogenaamde Winter Package. De wetten moeten bijdragen aan de overgang naar schone en hernieuwbare energie, een meer efficiënte omgang met energie en aan de vervolmaking van een Europese energiemarkt.

15-12-2016

Digitalisering is per definitie grenzeloos. Ook de Europese Commissie heeft dit begrepen en probeert met een aantal voorstellen de economie zoveel mogelijk te stimuleren door het optimaal gebruik van digitale mogelijkheden te faciliteren.

15-12-2016

De situatie in het Verenigd Koninkrijk wat betreft hun uittreding uit de EU is nog steeds weinig duidelijk, behalve dat het vaste politieke voornemen van de Britse premier May is om in maart 2017 aan de EU officieel kenbaar te maken dat het VK uit de EU wil stappen.

16-11-2016

Op 30 oktober werd eindelijk het EU-Canada verdrag, CETA, ondertekend na twee weken door de Belgische regio Wallonië in limbo te zijn gehouden. Aangezien CETA als mixed agreement is aangemerkt moet niet alleen de EU het ondertekenen en ratificeren, maar ook de 28 lidstaten.

16-11-2016

In het kader van de Digitale Interne Markt Strategie publiceerde de Europese Commissie in september een pakket voor de modernisering van EU-auteursrechten. Hieronder volgt een korte analyse van de belangrijkste voorstellen.

16-11-2016

Eind oktober heeft de Europese Commissie haar Werkprogramma voor 2017 gepresenteerd. Een dergelijk werkprogramma wordt elk jaar gemaakt om de werkstrategie die in 2014 is gemaakt voor de hele zittingsperiode van de Commissie Juncker per jaar concreet in te vullen.