Europese aanpak moet duurzame ketens bevorderen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-10-2021

‘Alleen met een sterke Europese aanpak en wetgeving kunnen we echt een vuist maken tegen zaken als kinderarbeid en milieuvervuiling in toeleveringsketens buiten de EU.’ Dat is kort samengevat de kern van een nieuw SER-advies over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) dat vandaag is gepresenteerd.

 

Grootste impact op Europese schaal

Om de grootste impact te hebben in internationale ketens buiten de EU, moet de wetgeving Europese samenwerking op sectorniveau stimuleren. Belangrijk is dat ook niet-Europese bedrijven die actief zijn op de Europese markt aan dezelfde wettelijke eisen moeten voldoen. Zo krijgen ook deze bedrijven een belang om mens en milieu in hun ketens niet te schaden en ontstaat een eerlijk speelveld. 

 

Aansluiten bij de praktijk van bedrijven

De wetgeving moet gaan gelden voor een brede groep bedrijven met zo min mogelijk administratieve lasten. De wetgeving moet de bestaande OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-beginselen voor mensenrechten en bedrijfsleven (UNGP’s) volgen. De nieuwe eisen moeten gaan gelden voor bedrijven met meer dan 1.000 werknemers. Op termijn gaan de vereisten ook gelden voor andere grotere bedrijven (>250 medewerkers) die actief zijn op de Europese markt, mits de administratieve lasten dit toelaten. Het toezicht op de nieuwe wetgeving moet Europees georganiseerd worden, zodat het in alle lidstaten tot dezelfde uitkomsten leidt. Centraal staat een ‘lerende aanpak’ voor en ondersteuning van bedrijven. De SER ziet hier een belangrijke rol voor Europese samenwerking van bedrijven op sectorniveau. Wanneer dit tot stand komt, verschuift het toezicht van het individuele bedrijfsniveau naar het sectorniveau.

 

Advies aan kabinet vooruitlopend op EU-wetgeving

‘Dit advies sluit goed aan bij onze nieuwe koers waarin we pleiten voor meer samenwerking en transparantie om misstanden in ketens gezamenlijk en dus met meer kans op resultaat tegen te gaan. Het doet precies dát, op een manier die werkbaar moet worden voor ondernemingen,’ aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Het nieuwe advies is uitgebracht op verzoek van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De Europese Commissie presenteert naar verwachting dit najaar wetgeving op dit vlak.