'Goed overleg met kabinet over verruiming coronasteun'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
11-03-2021

Het kabinet is serieus aan het kijken naar een maximale verruiming van de coronasteun vanwege de langere lockdown en omdat de reserves van ondernemers uitgeput raken. Dat bleek donderdag tijdens het periodiek coronaoverleg van MKB-Nederland en VNO-NCW met het kabinet. 

 

TVL naar 100 procent?

Op aandringen van de ondernemersorganisaties bekijkt het kabinet onder meer of de vergoeding voor vaste lasten (TVL) van ondernemers naar 100 procent kan komende periode. De ondernemersorganisaties worden daarbij gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer die het kabinet hier ook toe opriep. Verder wordt momenteel gekeken hoe grotere ketens beter kunnen worden geholpen, nu het geld ook veel (middel)grote bedrijven uit blijft lopen terwijl daar nul inkomsten tegenover staan. Daardoor komen banen en bedrijven in gevaar.

 

Zelfstandigen beter door de crisis helpen

Naast de TVL kijkt het kabinet - mede op aandringen van vakbonden en de ondernemersorganisaties - naar mogelijkheden om de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor zelfstandigen te verruimen nu deze groep het ook steeds zwaarder heeft. Verder is gesproken over het mogelijk maken van een voorspoedig herstel van de economie na de crisis en het oplossen van de schuldenproblematiek in het mkb. Dit kan bijvoorbeeld door verlenging van de aflossingstermijn van uitgestelde belastingen, en door ondernemers te helpen met het stutten van het eigen vermogen nu dat is opgedroogd. 

 

Structureel overleg met het kabinet

In het periodiek coronaoverleg met het kabinet bespreken MKB-Nederland en VNO-NCW en de vakbonden de stand van zaken in de economie en wat nodig is om ondernemingen en banen zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Daarnaast vindt ook periodiek overleg plaats met het kabinet over de strategie rond andere corona-issues zoals het vaccineren, het testen en de heropening van de economie. Zo wordt de komende weken de routekaart van het kabinet verrijkt met alle testcapaciteit die Nederland inmiddels heeft opgebouwd. Doel is om daarmee sectoren zoals de evenementensector al sneller te openen.