Jacco Vonhof: Snel met kabinet en polder om tafel over toekomst arbeidsmarkt

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-06-2023

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland wil op korte termijn met kabinet en polder in gesprek over modernisering van ons ‘gecompliceerde arbeidsmarktstelsel’. ‘We moéten los van al het bestaande bezien wat er nodig is voor de arbeidsmarkt van de toekomst, die functioneert voor iedereen’, zo zei Vonhof vanmiddag tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland in Den Haag, in het bijzijn van minister-president Mark Rutte en SER-voorzitter Kim Putters. ‘Op korte termijn is het belangrijk dat we het arbeidspotentieel dat we in Nederland nog hebben beter benutten, onder andere door werken en méér werken nu écht aantrekkelijker te maken. Het verschil tussen bruto en netto verkleinen, daarvoor moet het kabinet in het Belastingplan voor 2024 al stappen zetten.’

 

Volgens Vonhof is de arbeidsmarkt nog lang niet ‘af’. Het SER-advies over de arbeidsmarkt van twee jaar geleden wordt nu uitgewerkt in wetgeving, maar ‘daarmee kijken we vooral achteruit in plaats van vooruit, zo betoogde hij vanmiddag. ‘De grote vraag is hoe we nu verder gaan, met een krimpende beroepsbevolking, de effecten van AI en jongeren met vaak heel andere wensen en verwachtingen ten aanzien van werk. Zij willen juist meer vrijheid en flexibiliteit en kiezen voor het zzp-schap dat anderen juist willen bestrijden.’

 

Werk centraal

Dit alles vraagt iets anders van ons arbeidsmarktstelsel, aldus Vonhof. ‘In plaats van ons steeds richten op de misstanden binnen de systemen moeten we een begin maken met het moderniseren ervan. Fundamenteler kijken hoe we werk centraal zetten en niet het type contract, en mensen meer middelen geven om hun loopbaan vorm te geven, onafhankelijk van hun werkgever. Ook moet het mes in de onnodig hoge regeldruk voor werkgevers, die het werkgeverschap alleen maar complexer en onaantrekkelijker heeft gemaakt.’

 

Vertrouwen

Vonhof ging verder in op de ruimte en het vertrouwen dat ondernemers juist nu nodig hebben om ‘het goede te kunnen doen’. Nederland is op verschillende terreinen in transitie en ondernemers spelen daarin een cruciale rol. Faciliteer die rol dan ook, is zijn oproep aan het kabinet. ‘Terwijl de economische verwachtingen steeds verder versomberen staan ondernemers voor hoge kosten en grote investeringsopgaven, in verduurzaming, verdergaande digitalisering, hun medewerkers. Ondernemers wíllen op al die terreinen vooruit, maar de omstandigheden waarin ze dat nu moeten doen, voelen als een knellend corset. Alles is lastig, ingewikkeld en duur en wet- en regelgeving blijven zich maar stapelen. Steeds meer zien we dat bestaande systemen niet meer passen.’

 

10-puntenplan voor Rutte

De voorzitter van MKB-Nederland overhandigde vanmiddag aan premier Rutte een plan met 10 punten voor ander, stimulerend beleid voor het mkb, waarmee het kabinet deze periode nog aan de slag zou moeten. Op fiscaal terrein pleit hij onder meer voor voorspelbaarheid en stabiliteit – ‘géén verdere lastenverzwaringen voor ondernemers en geen gejojo met tarieven’ – en een stelsel dat veel beter aansluit bij maatschappelijk relevante doelen en investeringen stimuleert.

 

Integraal verduurzamingspakket

Ook vraagt Vonhof het kabinet om een integraal pakket aan fiscale, ondersteunings- en financieringsmaatregelen waarmee de energietransitie voor het gehele mkb uitvoerbaar wordt. ‘Er zijn effectieve regelingen, maar juist door het vele gebruik daarvan – ondernemers laten dus het gedrag zien dat het kabinet graag ziet – worden ze versoberd. Dat kan en moet anders. Breng alle regelingen voor verduurzaming liefst onder in één overzichtelijke regeling met voldoende budget, die voor elke ondernemer makkelijk is aan te vragen.’