Verlengd en verruimd steunpakket blijft broodnodig

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
27-05-2021

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat het corona steunpakket voorlopig met drie maanden wordt verlengd en zelfs iets wordt verruimd. Zo krijgen ondernemers meer steun doordat de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) niet langer meetelt als omzet voor de NOW, zoals zij hebben bepleit. Een goede zaak is ook dat ondernemers pas in 2022 hoeven te beginnen met het aflossen van hun schulden bij de Belastingdienst en daarvoor ook langer de tijd krijgen, aldus de ondernemersorganisaties in reactie op het steunpakket zoals dat vandaag door de demissionaire ministers van Financiën, SZW en EZK is gepresenteerd.
Over het nieuwe steunpakket hebben MKB-Nederland en VNO-NCW de afgelopen tijd intensief en uitvoerig overleg gehad met het demissionaire kabinet. Ze hadden gepleit voor verlenging tot aan het einde van het jaar, omdat dat ondernemers vertrouwen geeft en de situatie nog altijd onzeker is, onder meer voor bedrijven die het moeten hebben van de internationale handel.

 

Steunpakket vangnet voor ondernemers

‘Dat er in eigen land steeds meer open mag en er waarschijnlijk sneller verder kan worden versoepeld, is geen reden voor versobering of afbouw van het steunpakket. We zijn bij dat het kabinet dat ook ziet. Macro mag het de goede kant op gaan, op microniveau is dat heel anders en zijn er nog steeds ondernemers die het heel moeilijk hebben, volledig buiten hun eigen schuld om. Ondernemers die hun zaak weer gedeeltelijk mogen openen, zijn ook niet in één keer uit de problemen. Dit vangnet moet daarom beschikbaar blijven, ook voor bedrijven die pas later worden geraakt. En als het straks echt veel beter gaat, zoals economen voorspellen, dan wordt er ook veel minder aanspraak op gemaakt.’

 

Met terugwerkende kracht

Conform de wens van de ondernemersorganisaties wordt het steunpakket vanaf het derde kwartaal zelfs nog verruimd. Tot dusver telde de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) mee als omzet, waardoor ondernemers juist minder loonkostensteun (NOW) ontvingen. ‘Dat heeft voor ondernemers steeds als zeer onrechtvaardig gevoeld. Het is grote winst dat dat nu wordt aangepast en zelfs met terugwerkende kracht tot augustus 2020.’
Mooi is ook dat het plafond van de TVL wordt verhoogd van 600.000 tot 1,2 miljoen euro. Dat is vooral goed voor grotere ondernemingen.
Teleurstellend blijft het dat de overheid en de uitvoeringsinstanties nog altijd niet in staat zijn maatwerk te leveren. Daardoor zijn er nog steeds ondernemers die wel degelijk en aantoonbaar omzetverlies lijden als gevolg van de coronamaatregelen, maar niet precies voldoen aan de regels en dus geen steun krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor kleine reisorganisaties. Een tegenvaller is ook dat de concernbepaling niet wordt versoepeld en er geen aparte regeling voor vaste lasten van grote en middelgrote bedrijven komt.

 

Meer tijd aflossen schulden

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn tevreden dat ondernemers met schulden bij de Belastingdienst die pas met ingang van 1 oktober 2022 hoeven te gaan aflossen en daar vervolgens ook langer – vijf in plaats van drie jaar - de tijd voor krijgen. Bij elkaar opgeteld hebben zij zo circa zes jaar om die uitgestelde belastingen terug te betalen. ‘De pauze tot volgend jaar geeft ons bovendien de tijd om met Financiën en andere partijen te overleggen hoe we verder omgaan met private schulden van ondernemers en ook daar tot een oplossing te komen’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Keuze referentieperiode

Vorige week maakte de RVO al bekend dat ondernemers voor het tweede kwartaal TVL kunnen kiezen uit twee referentieperiodes. Dat is goed nieuws voor starters, maar eveneens voor bedrijven die om welke reden dan ook in de vaste referentiemaand minder omzet dan normaal hadden, waardoor ze ook minder steun ontvingen. Wrang is daarbij wel dat deze aanpassing dan meteen tot een maand vertraging leidt en ondernemers in nood langer op hun geld moeten wachten.