Divisie Beleid

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Guusje Dolsma geeft leiding aan de divisie Beleid, bestaande uit beleidsteams die in opdracht werken van de verenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Directeur Beleid
Directeur Beleid
directeur
Guusje Dolsma
Guusje Dolsma

Guusje Dolsma

plv. directeur
+31 70 3490 230
+31 6 5245 4977
Guusje Dolsma
plv. directeur
avatar
avatar

Yvonne Bessems

directieassistent
+31 70 3490 411
Yvonne Bessems
directieassistent

Kantoor Brussel

Winand Quadvlieg
Winand Quadvlieg

Winand Quaedvlieg

permanent gedelegeerde
Portefeuille
 • eu (europese unie)
 • europa
 • europees parlement
 • europese commissie
 • businesseurope
 • brexit
+32 2 510 08 80
+31 6 5245 4952
Winand Quaedvlieg
permanent gedelegeerde
Richard Kempen
Richard Kempen

Richard Kempen

beleidssecretaris
Portefeuille
 • fiscaliteit
 • begrotingsbeleid
 • kapitaalmarkt
 • gezondheidszorg
 • innovatie
 • economie
 • digitaal ondernemen
 • digital markets act (dma)
 • digital services act (dsa)
 • digitale infrastructuur
 • digitalisering
 • digitale zaken
+31 70 3490 429
Richard Kempen
beleidssecretaris
Laura Stam
Laura Stam

Laura Stam

beleidssecretaris
+32 2 510 08 84
Laura Stam
beleidssecretaris

Tsjerk Terpstra

beleidssecretaris
+32 472 17 18 81
Tsjerk Terpstra
beleidssecretaris

Frederik van Til

beleidssecretaris
+32 2 5100 874
+32 475 80 74 34
Frederik van Til
beleidssecretaris

Martijn van Wanrooij

beleidssecretaris
Portefeuille
 • europees retailbeleid
 • horizontaal europees mkb-beleid
 • europese regeldruk
 • mededinging
 • staatssteun
 • consumentenrecht
 • productveiligheid
 • due diligence
+32 2 5100 874
+32 470 58 03 24
Martijn van Wanrooij
beleidssecretaris
avatar
Cécile van Teeffelen
teamassistent
avatar
avatar

Jacqueline Vermaas

teamassistent
+32 2 510 08 80
Jacqueline Vermaas
teamassistent

Team Economie, Ondernemerschap en Internationaal

Thomas Grosfeld
Thomas Grosfeld

Thomas Grosfeld

teammanager
Portefeuille
 • biotechnologie
 • innovatie
 • octrooien
 • merken en modellen
 • intellectueel eigendom
 • topsectoren
 • industriebeleid
 • technologie
 • ondernemingsklimaat
+31 70 3490 415
Thomas Grosfeld
teammanager
avatar
avatar

Carola Baller

beleidssecretaris
+31616071042
Carola Baller
beleidssecretaris
Louise Beduwé
Louise Beduwé

Louise Beduwé

beleidssecretaris
Portefeuille
 • handelsbevordering
 • internationalisering (mkb)
 • handelsmissies
 • ontvangst buitenlandse delegaties
 • internationaal ondernemen (vrouwen)
 • west-europa
 • duitsland
 • frankrijk
 • belgië
 • vs (verenigde staten)
 • canada
 • india
 • israël
 • palestijnse gebieden
 • nigeria
+31 70 3490 367
+31 6 1135 1713
Louise Beduwé
beleidssecretaris
Robin Biersma
Robin Biersma

Robin Biersma

beleidssecretaris
Portefeuille
 • defensie-industrie en startup klimaat
Robin Biersma
beleidssecretaris

Ramona van den Bosch

beleidssecretaris
Portefeuille
 • mkb
 • ondernemerschap
 • financiering
 • regeldruk
 • bedrijfsopvolging
 • betaaltermijnen
+31 70 3490 319
Ramona van den Bosch
beleidssecretaris

Kasper Buiting

beleidssecretaris
Portefeuille
 • financiering
 • startups
+31 70 3490 377
+31 6 12121706
Kasper Buiting
beleidssecretaris

Stijn van Butselaar

beleidssecretaris
Portefeuille
 • digitalisering
+31 (0)70 3490 373
Stijn van Butselaar
beleidssecretaris
Eva Eijkelenboom
Eva Eijkelenboom

Eva Eijkelenboom

beleidssecretaris
Portefeuille
 • accountancy
 • accountants
 • audits
 • corporate governance
 • efrag (european financial reporting advisory group)
 • jaarrekening
 • jaarverslagen
 • iasb (international accounting standards board)
 • ifrs (international financial reporting standards)
+31 6 22067633
Eva Eijkelenboom
beleidssecretaris
Angélique Heijl
Angélique Heijl

Angélique Heijl

beleidssecretaris
Portefeuille
 • handelsbevordering
 • internationalisering
 • handelsmissies
 • ontvangst buitenlandse delegaties
 • ambassadenetwerk
 • topsectoren
 • strategische reisagenda
 • economische diplomatie
 • publiek-private handelsbevordering
 • latijns-amerika
 • brazilië
 • mexico
 • colombia
 • indonesië
 • vietnam
 • singapore
 • thailand
 • maleisië
 • jordanië
 • turkije
 • iran
+31 70 3490 397
+31 6 5245 4939
Angélique Heijl
beleidssecretaris

Paul Jager

beleidssecretaris
Portefeuille
 • ondernemingsrecht & corporate governance
+31 70 3490 407
Paul Jager
beleidssecretaris
Mirian Keuning
Mirian Keuning

Mirian Keuning

beleidssecretaris
Portefeuille
 • handelsbevordering
 • handelsmissies
 • ontvangst buitenlandse delegaties
 • ambassadeursweek
 • sport en handelsbevordering
 • nl branding
 • world expo dubai
 • china
 • oost-europa
 • midden-oosten
 • golfregio
 • noord-afrika
 • noord-europa
+31 70 3490 342
Mirian Keuning
beleidssecretaris

Martijn Klunder

beleidssecretaris
Portefeuille
 • btw en overdrachtsbelasting
 • belastingen decentrale overheden
 • commissie klankbord waarderingskamer
+31 6 83498775
Martijn Klunder
beleidssecretaris
Dirk Jan Sinke
Dirk Jan Sinke

Dirk Jan Sinke

beleidssecretaris
Portefeuille
 • belastingen
 • belastingverdragen
 • vennootschapsbelasting
 • vestigingsklimaat
 • deelnemingsvrijstelling
 • renteaftrek
 • wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (wbso)
 • brievenbusmaatschappijen
 • transfer pricing
+31 70 3490 432
Dirk Jan Sinke
beleidssecretaris
Gijs Strijker
Gijs Strijker

Gijs Strijker

beleidssecretaris
Portefeuille
 • loonbelasting
 • accijnzen
 • douane
 • milieubelasting
 • energiebelasting
 • reiskostenvergoedingen
+31 70 3490 422
Gijs Strijker
beleidssecretaris

Reineke Timmermans

beleidssecretaris
Portefeuille
 • innovatie
 • industriebeleid
+31 70 3490 470
Reineke Timmermans
beleidssecretaris
Marhijn Visser
Marhijn Visser

Marhijn Visser

beleidssecretaris
Portefeuille
 • handelspolitiek
 • handelsverdragen
 • europese handelsakkoorden
 • wto (world trade organization)
 • oeso
 • sanctiebeleid
 • multinationals
 • geopolitiek
 • exportcontrole
 • kinderarbeid
 • china
 • vs (verenigde staten)
 • australië
 • nieuw-zeeland
 • canada
 • rusland
 • turkije
 • iran
 • imvo (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen)
+31 70 3490 438
Marhijn Visser
beleidssecretaris
avatar
avatar

Margreet Geelen

teamassistent
+31 70 3490 408
Margreet Geelen
teamassistent

Ria el Hakkouni

teamassistent
+31 70 3490 421
Ria el Hakkouni
teamassistent
Mala Kalicharan
teamassistent
avatar
avatar

Martine Louwerse

teamassistent
+31 70 3490 441
Martine Louwerse
teamassistent

Team Fysieke omgeving en markten

Erik te Brake
Erik te Brake

Erik te Brake

teammanager
Portefeuille
 • marktwerking
 • regulering
 • digitalisering
 • veiligheid
+31 70 3490 321
+31 6 4627 1963
Erik te Brake
teammanager

Jan van den Broek

beleidssecretaris
Portefeuille
 • activiteitenbesluit
 • bestuursrecht
 • bezwaar en beroep
 • milieueffectrapportage (mer)
 • nadeelcompensatie
 • omgevingsvergunning
 • omgevingsrecht
 • omgevingswet
 • regionale uitvoeringsdiensten (rud's)
+31 6 524 549 69
Jan van den Broek
beleidssecretaris
Susanne van Dijk
Susanne van Dijk

Susanne van Dijk

beleidssecretaris
Portefeuille
 • huur en verhuur van bedrijfsruimte
 • insolventie
 • faillissementsfraude
 • biz (bedrijveninvesteringszones)
 • handelsregister
 • incasso
 • griffierechten
+31 70 3490 418
+31 6 1135 1738
Susanne van Dijk
beleidssecretaris

Karijn van Doorne

beleidssecretaris
Portefeuille
 • criminaliteit
Karijn van Doorne
beleidssecretaris

Rik Enequist

beleidssecretaris
Portefeuille
 • ruimtelijke ordening
 • woningmarkt
 • bouwnijverheid
+3 613166846
Rik Enequist
beleidssecretaris
Frits de Groot
Frits de Groot

Frits de Groot

beleidssecretaris
Portefeuille
 • energie en klimaat
+31 70 3490 326
Frits de Groot
beleidssecretaris
Nicole Mallens
Nicole Mallens

Nicole Mallens

beleidssecretaris
Portefeuille
 • veiligheid
 • vitale infrastructuur
 • cybersecurity
+31 70 3490 352
Nicole Mallens
beleidssecretaris
Ton Ravesloot
Ton Ravesloot

Ton Ravesloot

beleidssecretaris
Portefeuille
 • bodemkwaliteit
 • bodemsanering
 • grondwaterkwaliteit
 • geluidshinder
 • geluidsnormen
 • energielabel gebouwen
 • leegstand
 • winkellocaties
 • energiebesparing
 • activiteitenbesluit
 • parkmanagement
+31 70 3490 332
+31 6 1135 1725
Ton Ravesloot
beleidssecretaris
Emile Rodenhuis
Emile Rodenhuis

Emile Rodenhuis

beleidssecretaris
Portefeuille
 • energie en klimaat
+31 70 3490 365
Emile Rodenhuis
beleidssecretaris
Joran Rust
Joran Rust

Joran Rust

beleidssecretaris
Portefeuille
 • (kritieke) grondstoffen
 • luchtkwaliteit en sustainable finance
 • exportkredietverzekeringen
 • biodiversiteit
Joran Rust
beleidssecretaris

Irvette Tempelman

beleidssecretaris
Portefeuille
 • privacy
 • consumentenbeleid
 • digitalisering
 • privaatrecht
+ (0)70 3490 471
+ (0)6 12462344
Irvette Tempelman
beleidssecretaris
Petra Tiel
beleidssecretaris
Willem van Toor
Willem van Toor

Willem van Toor

beleidssecretaris
Portefeuille
 • energie en klimaat
+31 70 3490 385
Willem van Toor
beleidssecretaris
Anja van Ast
Anja van Ast

Anja van Ast

teamassistent
+31 70 3490 427
Anja van Ast
teamassistent
Annemieke van Dissel
Annemieke van Dissel

Annemieke van Dissel

teamassistent
+31 70 3490 328
Annemieke van Dissel
teamassistent
avatar
avatar

Maya Karia

teamassistent
+31 70 3490 328
Maya Karia
teamassistent

Sharda Manger

teamassistent
+31 70 3490 225
Sharda Manger
teamassistent
avatar
avatar

Danny van der Ven

teamassistent
+31 70 3490 329
Danny van der Ven
teamassistent

Team Sociale Zaken, Strategie en Coördinatie

Guusje Dolsma
Guusje Dolsma

Guusje Dolsma

teammanager
+31 70 3490 230
+31 6 5245 4977
Guusje Dolsma
teammanager
Linda van Beek
Linda van Beek

Linda van Beek

beleidssecretaris
Portefeuille
 • levensbeschouwing
 • mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
 • global compact
 • sustainable development goals
 • bilderbergconferentie
+31 70 3490 443
+31 6 1120 9400
Linda van Beek
beleidssecretaris
Alfred van Delft
Alfred van Delft

Alfred van Delft

beleidssecretaris
Portefeuille
 • arbeidsverhoudingen
 • arbeidsvoorwaarden
 • cao
 • cao-onderhandelingen
 • ww (werkloosheidswet)
 • deeltijd-ww
 • ontslagrecht
 • ontslagvergoeding
 • arbeidsduur
 • arbeidsparticipatie
 • flexwerk
+31 70 3490 218
Alfred van Delft
beleidssecretaris
Gertrud van Erp
Gertrud van Erp

Gertrud van Erp

beleidssecretaris
Portefeuille
 • onderwijs en bedrijfsleven
 • vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)
 • hbo (hoger beroepsonderwijs)
 • sbb (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
 • leven lang leren
+31 70 3490 221
+31 6 1135 1735
Gertrud van Erp
beleidssecretaris

Edward Feitsma

beleidssecretaris
Portefeuille
 • financiële sector
+31 6 46388176
Edward Feitsma
beleidssecretaris
Anneloes Goossens
Anneloes Goossens

Anneloes Goossens

beleidssecretaris
Portefeuille
 • loondoorbetaling bij ziekte
 • arbeidsongeschiktheid zelfstandigen
 • premiedifferentiatie ww
 • arbeidsmarkt
 • wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia)
+31 70 3490 197
Anneloes Goossens
beleidssecretaris
Jurre de Haan
Jurre de Haan

Jurre de Haan

beleidssecretaris
Portefeuille
 • pensioenen
+31 70 3490 224
Jurre de Haan
beleidssecretaris
Mario van Mierlo
Mario van Mierlo

Mario van Mierlo

beleidssecretaris
Portefeuille
 • arbeidsomstandigheden
 • arbocatalogi
 • asbest
 • arbodiensten
 • arbobeleid
 • bedrijfsgezondheidszorg
 • bhv (bedrijfshulpverlening)
 • gevaarlijke stoffen
 • grenswaarden
 • gezondheid
 • beroepsziekten
 • europese sociale zaken
+31 70 3490 216
Mario van Mierlo
beleidssecretaris
Antoine Reijnders
beleidssecretaris
Ton Schoenmaeckers
Ton Schoenmaeckers

Ton Schoenmaeckers

beleidssecretaris
Portefeuille
 • arbeidsmigratie
 • internationale zaken
 • arbeidsrecht
 • arbeidsverhoudingen
+31 70 3490 214
+31 6 1135 1696
Ton Schoenmaeckers
beleidssecretaris
Anthony Stigter
Anthony Stigter

Anthony Stigter

beleidssecretaris
Portefeuille
 • gezondheidszorg
 • arbeidsmarkt
+31 70 3490 412
Anthony Stigter
beleidssecretaris
Tim Zandbergen
Tim Zandbergen

Tim Zandbergen

beleidssecretaris
Portefeuille
 • speechschrijver
 • familiebedrijven
 • financieringsmarkt
 • biotechnologie
 • blockchain
 • octrooien
 • intellectueel eigendom
 • dag van de industrie
Tim Zandbergen
beleidssecretaris
avatar
avatar

Helena Berends-de Boer

teamassistent
+31 70 3490 426
Helena Berends-de Boer
teamassistent

Agnes Dewkalie

teamassistent
+31 70 3490 213
+31 6 2349 2731
Agnes Dewkalie
teamassistent

Dafne Gaunt

teamassistent
+31 70 3490 226
+31 6 23 34 98 74
Dafne Gaunt
teamassistent