Publicaties

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Nieuwsbrief
20-09-2022
Prinsjesdagnieuwsbrief 2022
Deze publicatie bevat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor komend jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals vandaag, Prinsjesdag 2022, door het kabinet bekendgemaakt.
Manifest gemeenteraadsverkiezingen 2022
Brochure
01-03-2022
Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Ondernemen voor uw gemeente
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Meer dan ooit staan gemeenten voor de uitdaging zich in te zetten voor de lokale economie, werkgelegenheid en verduurzaming van de samenleving.
Infoblad
Informatieblad
07-02-2022
Infoblad: Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
Op de werkvloer moet glashelder zijn wat gepast gedrag is, waar de grenzen liggen en wat er gebeurt als die worden overschreden. Iedereen moet zich in elk opzicht en op elk moment veilig voelen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een infoblad gemaakt dat werkgevers handvatten biedt over herkennen van seksuele intimidatie, de wettelijke regels en welke maatregelen bijdragen aan een veilige omgeving, zoals het instellen van een vertrouwenspersoon.
Nieuwsbrief
17-12-2021
Nieuwsbrief Coalitieakkoord 2021-2025
Nieuwsbrief over het coalitieakkoord "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst" die opent met het persbericht van MKB-Nederland en VNO-NCW, waarna themagewijs korte informatie en een eerste appreciatie over voor ondernemers relevante plannen.
Nieuwsbrief
21-09-2021
Prinsjesdag-nieuwsbrief 2021
Deze publicatie bevat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor komend jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals vandaag, Prinsjesdag 2021, door het kabinet bekendgemaakt.
Infoblad
Informatieblad
12-07-2021
Infoblad Melden ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit
Bedrijven en private instellingen die die zich bezig houden met financieel-economische dienstverlening zijn bij wet verplicht ongebruikelijke transacties van klanten te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. Dit infoblad geeft meer uitleg over het waarom.
Infoblad
Informatieblad
12-05-2021
Infoblad het testlandschap
Testen kunnen ons helpen om het sociaal en economisch verkeer zo veel en zo veel en veilig mogelijk door te laten gaan, maar moeten met beleid worden ingezet.
Ondernemen voor brede welvaart
Boekje
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen.
Brochure
15-03-2021
Welke kansen biedt de nieuwe EU-begroting het Nederlandse bedrijfsleven?
Het nieuwe Europese Meerjarig Financieel Kader (MFK) is in 2021 van start gegaan. In deze EU-begroting zijn meerdere Europese programma’s en fondsen beschikbaar die kansen bieden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Deze publicatie geeft een overzicht van de beschikbare EU-fondsen en programma’s.
Boekje
10-02-2021
Ondernemen voor Brede Welvaart
MKB-Nederland en VNO-NCW kiezen voor een nieuwe koers: Ondernemen voor Brede Welvaart.