Publicaties

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Informatieblad
22-03-2017
Praktijkinfo: MKB-lobbyagenda 2017 voor de EU
Om de drie centrale doelstellingen van het mkb-beleid van de Europese Unie (erkenning van ondernemerschap, bevordering van groei en concurrentievermogen van het mkb en 'Think small first' te kunnen realiseren, heeft MKB-Nederland een Europese lobbyagenda vastgesteld.
Informatieblad
22-03-2017
The European SME lobby agenda for 2017
In this 2017 SME lobby agenda for the EU, MKB-Nederland indicates the measures that must be taken to further increase the opportunities for entrepreneurship and the barriers that need to be removed.
Partijprogramma's langs de meetlat van het mkb
Informatieblad
13-03-2017
Partijprogramma's langs de meetlat van het mkb
Hoe ondernemersvriendelijk zijn de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen?
MKB-Toets
Brochure
16-02-2017
SME Assessment
The Government embraces the desire of MKB-Nederland to implement an 'SME Assessment' for laws and regulations.
MKB-Toets
Brochure
16-02-2017
MKB-Toets
Het kabinet omarmt de wens van MKB-Nederland om een MKB-Toets in te voeren voor wet- en regelgeving.
Brochure
14-02-2017
NL Next level: Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering
Met dit NL Next Levelprogramma biedt het Nederlands bedrijfsleven een concreet plan hoe Nederland de noodzakelijke versnelling naar een CO2-neutrale economie kan organiseren. Zodat we in 2050 daadwerkelijk klimaatneutraal zijn en een aantal achterstanden sneller inlopen.
Infoblad
Informatieblad
08-02-2017
Productblad: Veilig Zakelijk Internetten II
MKB-Nederland en VNO-NCW organiseren met steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Economische Zaken een vervolg op het project Veilig Zakelijk Internetten uit 2015. Dit programma helpt het mkb bij het vergroten van het bewustzijn over de impact van cybercrime op hun onderneming, hoe zij zich daartegen kunnen weren en zet aan tot actie.
Brochure
07-02-2017
De industrie: motor van vernieuwing
Drie acties voor een nieuw kabinet om goede (mondiale) positie industrie te behouden. Want de industrie is van groot belang voor de Nederlandse economie.
Brochure
02-02-2017
NL Next Level: Vooruit met de zorg: beter, slimmer, menselijker
Een gezamenlijke visie van VNO-NCW, MKB-Nederland en leden op het gebied van investeren in preventieve 'next level' gezondheidszorg dichtbij huis
Brochure
19-01-2017
Eerlijk zakendoen, zonder corruptie
De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven willen gezamenlijk de buitenlandse corruptie tegengaan. Hiervoor werken de organisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en ICC Nederland samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken. Deze brochure is een van de producten van die samenwerking en laat zien hoe wij u kunnen helpen als u met corruptie wordt geconfronteerd.