Buitenlandse handel en investeringen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Nederland is een echt handelsland. En gelukkig maar, want buitenlandse handel en investeringen zijn van levensbelang voor onze economie. Om die positie te behouden moet de concurrentiekracht van ons bedrijfsleven van wereldniveau blijven. Dat vraagt om een uitstekend systeem van export- en investeringsbevordering, benutting van de kracht van onze topsectoren en een actief ambassadenetwerk. Leden van het kabinet zullen actief aanwezig moeten zijn in de landen waar de handelskansen voor Nederland liggen.

Concurrerende export- en investeringsbevordering nodig

Nederland is één van de meest open economieën van de wereld en heeft een sterk geïnternationaliseerd bedrijfsleven. Nederland zal deze vooraanstaande positie in de internationale handel alleen kunnen behouden als het beleid constant gericht is op het verbeteren van de concurrentiekracht van ons bedrijfsleven. Omdat de concurrentie met andere landen, met name ook de grote opkomende markten als China en India, steeds heviger wordt, is het van vitaal belang dat Nederland een concurrerend systeem van export- en investeringsbevordering in stand houdt. Onze instrumenten moeten zich constant kunnen meten met de instrumenten in de meest concurrerende landen. Er moet een gelijk 'speelveld' voor Nederlandse ondernemingen zijn. Daarnaast moet Nederland binnen de EU een voorvechter zijn van verdere liberalisering van de internationale handel, zowel in het multilaterale kader van de WTO, als via bilaterale vrijhandelsakkoorden, zoals TTIP.

 

Handelsbeleid richten op topsectoren

Nederland moet zijn buitenlandse economische beleid gericht op de landen buiten de EU concentreren op de topsectoren. De groeikansen van en met de topsectoren kunnen beter worden benut. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en ook de ministers op de andere departementen zullen actief aanwezig moeten zijn in de landen waar de handelskansen voor Nederland liggen. Daarnaast dient het exportfinancieringsinstrumentarium zodanig aangepast worden dat Nederland een first in class-instrumentarium krijgt. Dan kan het Nederlands bedrijfsleven de concurrentie aan met andere bedrijven uit concurrerende landen. Het is positief dat het Nederlandse ambassadenetwerk meer en meer ingezet wordt voor de economische kansen van het Nederlandse bedrijfsleven.

 
Lees meer
Brochure
19-01-2017
Eerlijk zakendoen, zonder corruptie
De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven willen gezamenlijk de buitenlandse corruptie tegengaan. Hiervoor werken de organisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en ICC Nederland samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken. Deze brochure is een van de producten van die samenwerking en laat zien hoe wij u kunnen helpen als u met corruptie wordt geconfronteerd.
Project
02-06-2019

Om de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013 te markeren, introduceerden MKB-Nederland, ING en KLM het ‘Oranje Handelsmissiefonds’. In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt het fonds jaarlijks aan 10 middelgrote Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om buitenlandse markten te exploreren.