Klimaatakkoord

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Het kabinet-Rutte III vaart een ambitieuze koers als het gaat om klimaatbeleid. Het streeft een koploperspositie na in Europa en in de wereld. In een Klimaatakkoord moeten afspraken gemaakt worden tussen overheid, bedrijven en milieubeweging om de nationale doelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030 te bereiken. Het bedrijfsleven deelt deze ambitie, mits hiervoor de juiste voorwaarden worden gecreëerd.

Klimaatakkoord = systeemtransitie

Het bedrijfsleven heeft een transitieakkoord voor ogen dat is gericht op de systeemtransitie van onze energievoorziening. Ook moet het op zo'n manier worden aangepakt dat naast het bereiken van CO2-reductie tegelijkertijd de kracht en het concurrentievermogen van de Nederlandse economie worden versterkt. Waarmee Nederland dé internationale hotspot kan worden voor innovatieve verduurzamingsoplossingen.

Doordachte klimaatstrategie

Een doordachte strategie begint met het besef dat onderscheid moet worden gemaakt naar het effectieve schaalniveau van de klimaataanpak: mondiaal, Europees, nationaal en regionaal. De nationale CO2-reductiedoelstelling van het kabinet is een nationale kop op Europese afspraken. De kunst is om als land voorop te lopen, maar niet dood te lopen. Het Nederlandse bedrijfsleven zal dus moeten worden gefaciliteerd om zo de hoge ambities van het kabinet te kunnen behalen.

Onrendabele top

Een nationaal verdergaande CO2-reductie vraagt per definitie om investeringen met een onrendabele top. In het wegnemen hiervan zal door de overheid tegemoet moeten worden gekomen vanwege de concurrentiegevoeligheid van onder andere de energie-intensieve industrie. Het verlagen van de financieringskosten door overheidsparticipatie in de financiering van investeringen via Invest-NL kan de omvang van subsidieverlening beperken.

Corrigeren voor volume-effect

De nationale doelstelling moet worden gecorrigeerd voor het volume-effect van extra productie in Nederland met een lagere CO2-uitstoot. Wanneer vanwege de Nederlandse ligging en logistieke functie niet alleen al aanwezige productie CO2-armer wordt gemaakt, maar meer van deze productie naar Nederland komt, zet dit de realisatie van de nationale CO2-doelstelling onder druk, terwijl de wereldwijde CO2-uitstoot wordt verlaagd. Ook moet er een ambitieuze innovatieparagraaf in het Klimaatakkoord worden opgenomen, met veel ruimte voor demonstratie- en pilotprojecten.

 
Lees meer