Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een integrale visie op eigentijds ondernemerschap. Kern is dat de onderneming waarde toevoegt niet alleen op economisch, maar ook sociaal en ecologisch gebied. Zowel in de eigen activiteiten als in de keten van toeleveranciers en afnemers. Bedrijven vertalen dit in missie, strategie, managementsystemen en hun concrete operaties.

Elke onderneming heeft invloed op maar is tegelijk afhankelijk van de maatschappij en van de natuur (denk aan emissies, grondstoffen). Maatschappelijk ondernemen betekent: bewustworden van de eigen 'impacts', van de eigen 'footprint' en proberen die te beperken, in een continu verbeterproces. MVO geeft bedrijven ook tal van nieuwe kansen. Want duurzame ontwikkeling vraagt om nieuwe innovaties in producten en processen, en creëert nieuwe markten.

Het Nederlandse bedrijfsleven is internationaal toonaangevend op het gebied van MVO. Het is daarbij zaak het bedrijfsleven niet te belasten met nationale, Europese en internationale regelgeving voor MVO. Versnelling van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen komt niet tot stand door wetgeving. Overheden kunnen wel de juiste voorwaarden in de (internationale) markt helpen creëren voor bedrijven die duurzaam ondernemen.

Specifieke wet- en regelgeving voor MVO is ook al ongewenst omdat maatschappelijk ondernemen altijd een kwestie is van maatwerk: elk bedrijf maakt daarbij keuzes die bij zijn sector, omvang, regio en geschiedenis passen. Deze lijn is ook neergelegd in de diverse, unanieme SER-adviezen en rapporten over (internationaal) maatschappelijk ondernemen: 'De winst van waarden' (2000), Duurzame Globalisering (2008), de Voortgangsrapportages (2009, 2011) en de Eindevaluatie Initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (juni 2012).

Belangrijk zijn de vernieuwde recente internationale kaders: de herziene OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (2011) en de UN Guiding Principles inzake Business and Human Rights (het zgn. Ruggie framework, 2011).

VNO-NCW heeft zijn visie op Duurzaamheid/Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neergelegd in het boek Onze gemeenschappelijk toekomst (2012).

Lees meer
Brochure
25-09-2017
Global challenges, Dutch solutions
For the Dutch employers’ organisations the SDGs are the guiding principles of the global agenda for the period up to 2030. The challenges are enormous. Think of food shortages, the demand for clean drinking water and jobs for everyone. In this publication you can find e.g. examples from enterprises and sectors and interviews.
Project
12-06-2018

Mensen met een beperking hebben niet altijd goede toegang tot winkels en horecagelegenheden. MKB-Nederland en VNO-NCW zetten zich met het programma MKB Toegankelijk in om de toegankelijkheid van mkb-bedrijven te verbeteren. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten; voor ondernemers liggen hier ook veel kansen.