Week van de RI&E: wat kan je als brancheorganisatie doen?

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-06-2021

Het is de Week van de RI&E. Dat is een initiatief van het Steunpunt RI&E om extra aandacht te vragen voor gezond en veilig werken met de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) als basis. Iris Schuitemaker vertelt over het handige stappenplan dat MKB-Nederland en VNO-NCW onlangs hebben ontwikkeld voor de RI&E-dienstverlening van branches.

 

Een RI&E, wat is dat?

‘Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht risico’s voor werknemers te inventariseren en evalueren. Met een RI&E worden alle arborisico’s in kaart gebracht van bijvoorbeeld werkplekinrichting en fysieke belasting. In het plan van aanpak staat vervolgens welke maatregelen tegen deze risico’s worden getroffen.’

 

Hebben alle Nederlandse bedrijven een RI&E?

‘Ongeveer de helft van de bedrijven nog niet. Het gaat dan vooral om kleinere mkb-bedrijven met vier of minder werknemers.’

 

Hoe kunnen branches hun leden helpen aan de verplichting te voldoen?

‘Ze kunnen voor hun branche een branche-RI&E opstellen en bedrijven stimuleren om die te gebruiken. Verder kunnen branches hun leden op verschillende manieren ondersteuning bieden. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het invullen van de RI&E via bedrijfsbezoeken, workshops of een digitale helpdesk.’

 

En wat doen MKB-Nederland en VNO-NCW dan weer voor de branches?

‘In het project RI&E goed geregeld in het mkb hebben we werk- en kennissessies gehouden met achttien uitvoerende en brancheorganisaties om best practices te verzamelen en delen. Daarmee hebben we een 7-stappenplan naar succesvolle RIE-dienstverlening van branches ontwikkeld. Dat is een document met tips en links ter inspiratie. Instaptips voor branches die nog geen RI&E hebben of waar weinig leden die RI&E gebruiken. Maar ook verdiepende tips voor branches die al wat verder zijn.’

 

Noem eens een voorbeeld van zo’n best practice.

‘Stel een gebruiksvriendelijke RI&E op met visualisaties en video’s. Begin met de prioritaire risico’s, werk met risico-hotspots en toets de RI&E regelmatig bij een gebruikersgroep.’

 

Wat is jouw oproep aan de branches?

‘Vraag juist deze week aandacht voor de RI&E en neem je eigen RI&E dienstverlening onder de loep met behulp van het stappenplan.’