Groenbranche blijft opleiden ondanks coronacrisis

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
29-06-2020

De coronacrisis lijkt nog geen invloed te hebben op het opleiden van jonge vakmensen in de groenbranche. Dat blijkt uit het onderzoek 'Arbeidsmarkt en Onderwijs', dat recent onder leden van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) is gehouden. In totaal hebben 237 VHG-leden deelgenomen aan het onderzoek: een respons van 24 procent.

 

Leerlingen plaatsen

Ruim de helft van de deelnemende bedrijven heeft momenteel leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of beroepsopleidende leerweg (bol) in dienst. Bijna 75 procent wil komend schooljaar een leerling plaatsen. Het gaat hierbij vooral om bbl- en bol-leerlingen, maar ook om zij-instromers en deelnemers aan de VHG Branche-opleiding. Een ruime meerderheid van de deelnemende bedrijven verwacht dat het aantal vaste en flexibele medewerkers in de tweede helft van dit jaar gelijk blijft of toeneemt. Wel zijn er zorgen bij bedrijven die werken in het openbaar groen, de verzorging van bomen en de interieurbeplanting.

 

Economische crisis

Tijdens de vorige economische crisis bleek dat als opleidingen in zo'n periode teruglopen, er daarna een groot tekort aan vakmensen ontstaat. VHG-directeur Egbert Roozen: 'VHG zet in zich als belangenbehartiger om ervoor te zorgen dat de groenbedrijven nu en in de toekomst over de vakmensen beschikken die ze nodig hebben. Samen met het bedrijfsleven en de scholen werken we er hard aan dat opleidingen aansluiten bij wat er in de praktijk nodig is.'