Huurverhogingen bedrijfspanden stijgen ongekend hard

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-12-2022

Huurders van bedrijfspanden worden al geruime tijd geconfronteerd met enorme huurverhogingen. 

 

De meeste huurders van bedrijfspanden hebben een huurovereenkomst die is gebaseerd op de modellen van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) of een afgeleide daarvan. De ROZ is een organisatie die opkomt voor de belangen van verhuurders. In hun algemene bepalingen is opgenomen dat de huur elk jaar mag worden geïndexeerd met een percentage gelijk aan de stijging van het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Door de grote inflatie en de enorme stijging van energieprijzen, is dit CPI tot recordhoogtes gestegen en huurders betalen daarvoor de prijs: hun huur stijgt met meer dan 10 procent, terwijl dit voorheen altijd jaarlijks tussen de 1 en 2 procent was. 

Dit terwijl zij zelf èn voor die hoge energierekeningen moeten betalen; èn zij moeten ook nog eens voor de huurverhogingen betalen die nu voor een groot deel voortkomen uit deze hoge energieprijzen.

 

Al eerder dit jaar berichtten wij daarover, zie Hoge inflatie treft huurders van bedrijfspanden hard en Huurders pleiten voor gebruik kerninflatie bij berekenen huurverhoging.

Bij huren van (vrije sector)woningen heeft de overheid ingegrepen. Kamerlid Eerdmans van JA21 heeft vorige maand een motie ingediend over onderzoek naar de mogelijkheden om de huurverhogingen in de commerciële sector te maximeren zodat het mkb kan worden beschermd. Deze motie is vervolgens doorgeleid naar de minister van VRO. Het CBS is zich aan het beraden over een nieuwe berekeningswijze maar dat moet, indien gereed, ook nog eens worden goedgekeurd door het Europese statistiekbureau Eurostat. Al met al veel onzekerheid die blijft bestaan.

 

De enorme huurverhogingen leiden, naast de hoge energieprijzen en stijging van loonkosten en prijzen voor leveranties, tot problemen en grote onzekerheid bij ondernemers. Velen van hen hebben al geen vet op de botten door de coronacrisis. De huurverhogingen lopen daarnaast ook door in de jaren daarop (stapeling) omdat het hoge bedrag dan weer de basis is voor de huurverhoging van het volgende jaar. Uiteindelijk kan dit leiden tot het stoppen van ondernemingen, met leegstand in winkelstraten en op bedrijventerreinen als gevolg.

 

Wat de huurder op dit moment kan doen, is met de verhuurder overleggen over een verlaging van de indexering. Huurders zijn dus afhankelijk van de welwillendheid en redelijkheid van hun verhuurder. Huurders die een nieuw huurovereenkomst aangaan zijn van tevoren gewaarschuwd: laat een andere bepaling opnemen in de huurovereenkomst c.q. bijbehorende algemene bepalingen. Stel een maximum vast aan de indexering, zodat u niet voor een aangename verrassing staat.

Lees meer over