Nieuwe cybersecuritystrategie voor komende zes jaar

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-10-2022

Het kabinet publiceerde deze week de nieuwe nationale cybersecuritystrategie met daarin de koers voor de aanpak van cybersecurity voor de komende zes jaar. Digitale veiligheid moet voor iedereen een vanzelfsprekendheid worden, zo is de ambitie. Dat is essentieel, willen burgers en bedrijven ten volle kunnen profiteren van deelname aan de digitale samenleving. Op dit moment blijft deze echter achter bij wat nodig is gelet op de toenemende dreigingen.

 

In de strategie maakt het kabinet een aantal belangrijke keuzes. De overheid gaat meer regie nemen en centraal organiseren waar dat kan: informatiedeling mét handelingsperspectief wordt het uitgangspunt. Bedrijven en burgers die mogelijk doelwit of slachtoffer zijn van een cyberaanval moeten worden geïnformeerd. Waar mogelijk wordt publiek-privaat samengewerkt.

 

Er zijn vier pijlers in het beleid, met elk onderliggende doelen:

  1. Hogere digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties
  2. Veilige en innovatieve digitale producten en diensten
  3. Bestrijden van digitale dreigingen van staten en criminelen
  4. Onderwijs over digitale veiligheid, digitale weerbaarheid van burgers en voldoende cybersecurity-specialisten.

 

Bij de strategie hoort ook een Actieplan met concrete stappen om Nederland digitaal veiliger te maken. Dit actieplan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangescherpt.

 

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de strategie. Zij onderschrijven het belang van digitale veiligheid en de noodzaak hier extra inspanningen voor te nemen. Intensieve samenwerking van publiek en privaat is bij de verdere uitwerking noodzakelijk.

Lees meer over