Wet doorlopende leerroutes verbetert aansluiting beroepsonderwijs

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-05-2020

De Tweede Kamer heeft een wetvoorstel aangenomen dat doorlopende leerroutes van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) mogelijk maakt.

 

Kansen voor jongeren

De ambitie is dat iedere jongere in elke regio op elk niveau terechtkan in een doorlopende leerroute vmbo tot en met mbo. De diversiteit van jongeren maakt dat er verschillende leerroutes nodig zijn om hen het beste uit zichzelf te laten halen. Voor veel jongeren helpt het om vroegtijdig kennis te maken met het mbo en de beroepscontext en om bijvoorbeeld tijdens het vmbo al onderwijs te volgen op het mbo. Voor sommige jongeren kan het passend zijn om binnen het vmbo een mbo-opleiding af te ronden. 

 

Maatwerk

Volgens minister Van Engelshoven (Onderwijs) zijn doorlopende leerroutes nodig omdat het juist in de aansluiting tussen het vmbo en het mbo vaak misgaat. Studenten raken kwijt in de overstap tussen de twee opleidingsniveaus. Met de doorlopende leerroutes kunnen opleidingen meer maatwerk bieden aan jongeren.

 

Van elke regio wordt verwacht dat daar onderwijs, overheid en ondernemers met elkaar in gesprek gaan over wat er nodig is om te zorgen voor een voldoende divers aanbod van beroepsonderwijs dat aansluit op de wensen van zowel jongeren als de regionale arbeidsmarkt, en welke doorlopende leerroutes daarbij passen.