Investeren!

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-09-2020

Niet bezuinigen, maar investeren. Dat is de enige manier om uit de huidige crisis te komen. Het kabinet heeft al het 'Wobke-Wiebesfonds' gepresenteerd, haalt overheidsinvesteringen naar voren, en komt vandaag, op Prinsjesdag, met maatregelen die ondernemers stimuleren om te investeren in hun bedrijf en in banen. Belangrijk bij dit alles is, is dat er een stevige focus is op de behoefte van het mkb.

 

In de begroting zoals die vandaag naar buiten komt, zien wij veel van onze eigen wensen terug. Het is een lobbysuccesje dat de reeds geplande verlaging van de winstbelasting (vpb) voor het mkb - van 16,5 naar 15 procent - wél doorgaat en de eerste schijf wordt verruimd van 200.000 naar 400.000 euro.

 

"Ik kan me wel eens storen aan het verkeerde beeld dat sommige politici van ondernemers hebben"

 

Dat raakt ook zeker het mkb

De verlaging van het hoge vpb-tarief gaat niet door. Dat raakt - in tegenstelling tot wat velen denken - niet alleen het grotere bedrijfsleven, maar toch ook zeker 40.000 mkb-ondernemers. Dat 'vpb-geld' gaat nu voor het grootste deel naar de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting, de BIK, die een prikkel geeft om ook te investeren in banen. Ook daar hebben we ons hard voor gemaakt, om die middelen te behouden voor het bedrijfsleven. Want die waren immers al door bedrijven zélf opgebracht. Voor de goede orde: de lasten voor bedrijfsleven zijn deze kabinetsperiode met zo'n 5 miljard euro verhoogd.

 

Nee, bedrijfswinsten gaan niet naar de privérekening

Ik kan me wel eens storen aan het verkeerde beeld dat sommige politici van ondernemers hebben. Nee, bedrijfswinsten gaan niet naar de privérekening en nee, daar koop je geen boot van. Winsten gaan terug het bedrijf in. Winsten zijn nodig om te investeren in machines, mensen, de toekomst van je bedrijf. En dat is juist nu belangrijker dan ooit. En dat weet ook het kabinet.

Het kabinet zelf trekt met het Groeifonds van Wobke Hoekstra en Eric Wiebes de komende jaren 20 miljard uit voor investeringen in innovatie, digitalisering, verdere verduurzaming. Toekomstbestendige investeringen in de verdiencapaciteit van ons land, dat is goed. Ook heeft het al aangekondigd om voor circa 2 miljard aan overheidsinvesteringen in onder meer infrastructuur naar voren te halen.

 

Het mkb heeft investeringsruimte nodig

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat het werk dat hieruit voortvloeit, uiteindelijk terecht komt bij het mkb. Het mkb, dat is bijna 99 procent van alle bedrijven in ons land, en het mkb heeft investeringsruimte nodig. Richt regelingen en faciliteiten zo in dat mkb-ondernemers daar ook gebruik van kunnen maken, en door hun ingewikkeldheid niet slechts de happy few. Dat is het dringende appel dat ik ook vandaag doe op de politiek.

 

Jacco Vonhof
voorzitter MKB-Nederland

 

Deze column is op dinsdag 15 september ook verschenen op de pagina De Ondernemer in het Algemeen Dagblad.