Branchevereniging aan het woord: Bogin

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
06-03-2023

Bogin (Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland) is de belangenorganisatie van fabrikanten van generieke geneesmiddelen. Voorzitter Jean Hermans vertelt.

 

Wat is er te vertellen over de branche en branchevereniging?

'Bogin behartigt de belangen van fabrikanten van generieke geneesmiddelen. Dat zijn geneesmiddelen waarvan het patent is verlopen. Bij biologische geneesmiddelen zoals insuline spreken we dan van biosimilars. We hebben 6 leden die 75 tot 80 procent van alle geneesmiddelen in Nederland leveren. Generieke geneesmiddelen zijn geneesmiddelen waarvan het patent is verlopen. Ze worden ingezet voor allerlei ziekten zoals kanker, Parkinson of epilepsie. Het zijn ook de meestgebruikte geneesmiddelen in ziekenhuizen en op IC’s. Generieke geneesmiddelen kosten in Nederland gemiddeld ongeveer € 1,25 per maand.

Bogin-leden hebben als onderdeel van internationale fabrikanten een breed assortiment. Een van mijn leden maakt nog geneesmiddelen in Nederland. Maar het vestigingsklimaat en het politieke discours over geneesmiddelen is in Nederland ronduit vijandig. Geneesmiddelenproductie, die in landen als België en Zwitserland veel banen oplevert, blijft in ons land achter. Een gemiste kans.’

 

Hoe lang bent u al directeur en wat is uw achtergrond?

‘Ik ben nu sinds vier jaar voorzitter hier, na een loopbaan als ambtenaar en bij de vereniging van apothekers. Het bureau van de branchevereniging, dat ben ik. Ik ben voorzitter van het bestuur en doe alles zelf: beleidsdossiers en ontwikkelingen volgen en het maatschappelijk debat faciliteren. We zijn een kleine vereniging, maar wel heel belangrijk voor de patiënt.’

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘Vooral de tekorten aan medicijnen. Veel middelen zijn niet leverbaar, waardoor we patiënten niet kunnen bedienen. Daarvoor is niet één oorzaak en dus ook niet één oplossing. Maar vaak zijn dezelfde medicijnen in Duitsland of België wel leverbaar. Bogin waarschuwt al jaren dat het Nederlandse beleid voor generieke geneesmiddelen een race to the bottom is. Afgelopen jaar is de situatie verergerd. Dat komt door de kosten voor uitvoering van de Europese wetgeving rond ketenveiligheid, dreiging van boetes van overheid, zorgverzekeraars en ziekenhuizen die niet in verhouding staan tot de omzet, de verplichting om zonder vergoeding een veiligheidsvoorraad aan te houden en het achterwege blijven van enige inflatiecorrectie. De Nederlandse prijzen zijn inmiddels zo laag dat sommige producten niet meer rendabel op de markt kunnen blijven.

In Nederland is het beleid erop gericht om dure producten goedkoop te maken, maar het heeft nu tot gevolg dat goedkope generieke geneesmiddelen van de markt verdwijnen. Apothekers moeten dan naar duurdere producten uit het buitenland uitwijken of geneesmiddelen zelf bereiden. Dat is altijd duurder dan een generiek product. Bovendien moeten patiënten vaker van geneesmiddel wisselen of wachten op het juiste medicijn. Dat kan zelfs gezondheidsschade opleveren. Dat helpt helemaal niemand.’

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

‘De zogenoemde gereguleerde geneesmiddelmarkt is vastgelopen. Bogin stelt daarom voor om met alle stakeholders een ambitieuze toekomstagenda op te stellen. Voor beschikbare geneesmiddelen en een toegankelijke markt met aantrekkelijke prijzen voor de samenleving én fabrikanten. Er is dringend behoefte aan nieuwe spelregels voor de Nederlandse markt die ook zorgen voor duurzaamheid, beschikbaarheid en leveringszekerheid. Want daar hebben patiënten en de samenleving belang bij. In de politiek is veel commotie over dure geneesmiddelen. Mensen vergeten dat 85 procent van de geneesmiddelen in Nederland eigenlijk spotgoedkoop zijn. Dat zouden we veel meer moeten koesteren. Want met onveranderd beleid raken we dat kwijt.’

 

Hoe ziet u de toekomst van de branche en branchevereniging? 

‘Door de vergrijzing en meer zorg met betere behandelingen krijgt de samenleving alleen maar meer behoefte aan goede en goedkope geneesmiddelen. Wat dat betreft is de toekomst bright and shiny. Maar als het beleid en de boetes niet worden aangepast en er druk blijft op de marges, dan wordt de beschikbaarheid van goedkopere geneesmiddelen een steeds groter probleem. Dan gaan we als samenleving veel meer betalen dan nodig. De toekomst hangt af van een gezonde marktstructuur met voldoende goede apothekers en groothandels. Dat voor elkaar krijgen, vormt het bestaansrecht van Bogin. Onze inzet is dat we over tien jaar ook nog genoeg geneesmiddelen hebben en dat het investeringsklimaat voor farmaceutische bedrijven is verbeterd.’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW?

‘Vanwege hun informatievoorziening en het feit dat zij aan belangrijke tafels het bedrijfsleven een stem geven, ook aan bedrijven die minder op de voorgrond treden. Ik mis wel dat VNO-NCW het initiatief neemt om een gesprek tussen zorgverzekeraars en medicijnenfabrikanten te organiseren over gedeelde thema’s. Het is alleen maar goed voor Nederland als er minder spanning is tussen die partijen.’

 

Met welke branchevoorzitter zou u weleens een dagje willen ruilen?

‘Met de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Dan zou ik willen kijken waar je in die rol het verschil maken en hoe. En ik zou een goed gesprek hebben met mijn bestuur over de rol, functie en waarde van de generieke geneesmiddelenindustrie voor patiënten.’