Gezondheidszorg

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Een goede gezondheidszorg is van belang voor de kwaliteit van de samenleving en voor de productiviteit in ondernemingen. De Nederlandse zorg staat internationaal hoog aangeschreven en zit vol met innovatieve oplossingen met exportpotentie. Het bedrijfsleven financiert een groot deel van de zorg. De baten van de zorg in de vorm van een gezonde beroepsbevolking mogen we koesteren, maar tegelijkertijd moeten we waken voor te hoge (collectieve) kosten in de zorg en de druk daarvan op de arbeidsmarkt.

Gezondheidszorg zal door vergrijzing en toenemende behoefte aan kwaliteit, een groter beslag leggen op financiële ruimte in de samenleving. Om grip op de kosten te houden moeten zorgverzekeraars hun essentiële rol om de zorg doelmatiger in te kopen waar kunnen maken. Het verplichte basispakket voor de Zorgverzekeringswet moet ook rekening houden met de kosteneffectiviteit van geleverde zorg. De recente hervorming van de langdurige zorg moet leiden tot meer maatwerk, een betere afstemming van zorg en ondersteuning op de situatie van de cliënt en zo tot lagere collectieve lasten. Zorgorganisaties springen daarop in met een vernieuwd zorg- en hulpaanbod voor cliënten die zelfstandig wonen. Die vernieuwingen van zorg- en welzijnsaanbieders mogen niet gesmoord worden door administratieve lasten en versnippering in het decentrale beleid. Het scheiden van wonen, verblijf en zorg levert een heterogener aanbod van woonvoorzieningen en biedt kansen aan het brede bedrijfsleven voor nieuwe bouwoplossingen en dienstenaanbod.

De Nederlandse zorg staat internationaal hoog aangeschreven en zit vol met innovatieve oplossingen. De Nederlandse zorg heeft daarom veel exportpotentie, die beter benut kan worden. De topsector life sciences and health heeft hier veel ervaring mee en kan als voorbeeld dienen.

Meer ruimte voor (maatschappelijk) ondernemerschap in de zorg is wenselijk. Om dat te stimuleren is ook een dereguleringsslag in de zorg hard nodig. Ook moeten zorgaanbieders winst mogen maken en meer ruimte krijgen om andere financieringsbronnen (waaronder risicodragend kapitaal) aan te boren.

Tot slot werkt de werkgeverspremie voor de Zorgverzekeringswet als automatische loonkostenversneller. Die moet worden afgeschaft.

Lees meer