Branchevereniging aan het woord: Holland Quaestor

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-09-2023

In deze serie komen de brancheleden van MKB-Nederland en VNO-NCW aan het woord. Deze week directeur Mariët van den Berg van Holland Quaestor, de branchevereniging van trustkantoren in Nederland.

 

Vertel eens over uw branche(vereniging).

‘Onze leden bieden juridische en financiële diensten aan buitenlandse bedrijven die zich in Nederland willen vestigen. Al onze leden vallen onder de Wtt – de Wet toezicht trustkantoren – en staan onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Zij hebben een belangrijke poortwachtersfunctie. In het verleden is daar wel eens lacherig over gedaan: trustkantoren hebben natuurlijk ook een commercieel belang. Maar tegenwoordig is die rol van poortwachter leidend. En dat is best een ingewikkelde taak. Cliënten worden streng gecontroleerd: wie zijn de belanghebbenden, wat is de bron van inkomsten? Daarvoor is een moreel kompas belangrijk.

We zijn een kleine vereniging met vijftien leden. Zij vertegenwoordigen ruim driekwart van de omzet in de branche. Ons ledenaantal is de afgelopen jaren flink afgenomen. Dat heeft te maken met verscherpte wet- en regelgeving en een bijbehorende kwaliteitsslag. Sinds twee jaar hebben we ook een nieuwe, onafhankelijke voorzitter. Dat is een bewuste keuze. Hij is in staat dat extra duwtje te geven om de kwaliteit te verbeteren.’

 

Hoe lang bent u al directeur en wat is uw achtergrond?

‘Ik heb een achtergrond in de HR en had vóór mijn werk bij Holland Quaestor totaal geen weet van trustkantoren. Ik ben wel altijd een verenigingsmens geweest. Alweer acht jaar geleden ben ik gevraagd deze functie op me te nemen om de nodige stappen te zetten. Onder meer in de doorontwikkeling van onze commissies en onze educatieve tak.’

 

Wat zijn actuele kwesties en lobbypunten?

‘Een belangrijke kwestie is de uitvoering van de Sanctiewetgeving en de Wwft, de wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme. Het gaat op dit moment heel erg over de illegale trustdienstverlening. Er wordt dan al snel naar ons gekeken. Maar het zou me eerlijk gezegd verbazen dat met de strenge regels voor de trustsector dit soort issues nog vóórkomen. We zitten nu wel om tafel met DNB om zoveel mogelijk kennis uit te wisselen. Het probleem is dat de bedrijven die buiten de wet om opereren, ons juist níet opzoeken en wij dus ook niet weten waar ze te vinden zijn.

Verder loopt er het onderzoek ‘Naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland’. VNO-NCW heeft dit geïnitieerd, wij zijn aangesloten samen met onder meer de Nederlandse vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars. Samen willen we kijken: waar kunnen we onze krachten bundelen om illegaliteit nog effectiever tegen te gaan? Daarvan verschijnt binnenkort het eindrapport. Ook zijn we steeds meer in Brussel te vinden. Daar gebeurt ook veel wat betreft wet- en regelgeving. We proberen te kijken naar wat er in andere landen gebeurt en samenwerkingen op te zetten.’

 

Hoe ziet u de toekomst van de branche?

‘Ik verwacht dat de sector nog kleiner wordt. Dat zal deels te maken hebben met de doorontwikkeling van AI en Blockchain. Trustkantoren zijn nu veel tijd kwijt aan het goed naleven van alle wet- en regelgeving. Medewerkers moeten veel kennis en bagage hebben om de compliance goed uit te voeren en alle regels te begrijpen. AI gaat hier een grotere rol in spelen, vermoed ik, waardoor er minder behoefte zal zijn aan mensenwerk. Verder proberen we steeds meer het positieve verhaal naar voren te brengen over onze branche. Namelijk dat we buitenlandse bedrijven zo goed mogelijk helpen om alle wet- en regelgeving in Nederland na te leven.’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW?

‘We zijn zichtbaarder geworden en doen contacten op die ons verder kunnen helpen. Onze voorzitter is aangesloten bij een overleg over fiscaliteit. Dat opent deuren voor eventuele samenwerking met anderen als het gaat om wetgeving. We hebben ook meegewerkt aan de Governance Code. Ik denk dat daar de meerwaarde in zit.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

‘Dan kies ik het liefst voor een branche waar grote maatschappelijke uitdagingen liggen. Bijvoorbeeld het vrachtverkeer of de metaalindustrie. Hoe kan je meebewegen met alle ontwikkelingen en nog steeds je vak goed blijven uitoefenen?’