Campagne ‘Loondoorbetaling bij ziekte’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-09-2021

Langdurige ziekte bij werknemers is een hoofdpijndossier voor werkgevers. Zij moeten twee jaar het loon doorbetalen en zijn verantwoordelijk voor de re-integratie. Met de campagne ‘Loondoorbetaling bij ziekte’ vestigt MKB-Nederland de aandacht op de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Onlangs werd de website loondoorbetalingbijziekte.nl vernieuwd.

 

Vier opties

Ondernemers hebben vier verzekeringsopties. Eén: geen verzekering en de kosten zelf dragen. Twee: verzekeren tegen loondoorbetaling maar de re-integratie zelf regelen. Drie: een verzekering waarbij de loondoorbetaling wordt vergoed en de ondernemer gedeeltelijk wordt ondersteund bij de re-integratie. Vier: de MKB Verzuim-ontzorgverzekering.

 

Meer duidelijkheid, minder risico’s

Op de website kunnen ondernemers de verschillende opties vergelijken. ‘De re-integratieverplichtingen voor werkgevers staan in de Wet verbetering poortwachter. Mkb-ondernemers hebben niet altijd de kennis en ervaring om hun inspanningen daaraan te toetsen. De MKB Verzuim-ontzorgverzekering geeft duidelijkheid, minder financiële risico’s en inhoudelijke ondersteuning bij het hele proces rond ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie’, vertelt campagneleider Mohamed Nabih.

Het aantal aanmeldingen voor de MKB Verzuim-ontzorgverzekering stijgt gestaag, aldus Nabih. ‘Het zou mooi zijn als meer ondernemers erover gaan nadenken en dit product bespreken met hun financieel adviseur of verzekeraar. Dat is de moeite waard, want deze verzekering heeft de meest brede en vergaande dekking op het gebied van verzuim.’

 

Ondernemers bereiken

Op allerlei manieren probeert het campagneteam ondernemers te bereiken. ‘Via radiospotjes, (sociale) media, de website, nieuwsbrieven en de kanalen van MKB-Nederland. Ook brancheorganisaties spelen een belangrijke rol. Speciaal voor hen ontwikkelden wij een toolkit met verschillende communicatiematerialen. Zij staan dicht bij de ondernemer en zijn hierdoor de aangewezen partij om hun achterban te informeren, adviseren en activeren.’

 

Bewustwording

Het doel van de campagne is dat werkgevers zich goed voorbereiden op langdurig ziekteverzuim. ‘Uit onderzoek blijkt dat dit behoort tot de topvijf van hoofdpijndossiers voor werkgevers. Het is complexe materie. Ondernemers die zich erin verdiepen, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Wij filteren de informatie en brengen deze terug tot heldere kernpunten.’

Op de site staan praktijkverhalen waarin collega-ondernemers vertellen hoe zij het aanpakken. Sinds kort is er ook een nieuwe scan te vinden waarmee ondernemers de kosten van een zieke werknemer kunnen berekenen. ‘Houd de website in de gaten!’, roept Nabih ondernemers en brancheorganisaties op.

 

Meer weten? Neem contact op met Mohamed Nabih.