Arbeidsvoorwaarden en cao

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

De voorwaarden waaronder in Nederland arbeid wordt verricht, worden veelal vastgelegd in collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten. De economische crisis, de globalisering en de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied vergroten voor werkgevers de noodzaak om zich te concentreren op meer flexibiliteit en hogere kwaliteit. Het is daarom de hoogste tijd om de afspraken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden in de cao's aan de nieuwe realiteit aan te passen.

De flexibiliteit waarnaar wordt gestreefd, zou onder meer moeten bestaan uit meer ruimte voor individuele arrangementen, beloningsvormen die mee-ademen met de conjunctuur, en het afbouwen van onregelmatigheidstoeslagen. Sector-cao's zouden een kader moeten bieden van de meest essentiële arbeidsvoorwaarden. Overige arbeidsvoorwaarden kunnen dan, op maat gesneden, worden overeengekomen op ondernemingsniveau (bijvoorbeeld met de ondernemingsraad).

Ondernemingsorganisaties zouden de cao’s het liefst willen vernieuwen in het overleg met de vakbonden. In praktijk blijkt het vaak lastig om met de vakbonden bestaande arbeidsvoorwaardenpakketten aan te passen. Consequentie kan zijn dat werkgevers de arbeidsvoorwaarden zonder de vakbonden, buiten de cao om, zullen gaan vernieuwen.

Lees meer
Brochure
13-01-2018
Nota Arbeidsvoorwaarden 2018: Werken aan balans en innovatie
In de arbeidsvoorwaardennota 2018 vragen we speciale aandacht voor 3 onderwerpen: investeren in modernisering van arbeidsvoorwaarden en in gezonde arbeidsverhoudingen; afspraken over langer doorwerken en over de eigen regie van werknemers over hun inzetbaarheid; loonafspraken die aansluiten bij de bedrijfsresultaten.
Project
03-10-2017

Investeren in gezonde, flexibele en betrokken medewerkers (duurzame inzetbaarheid) is van het grootste belang voor een onderneming.