Digitale weerbaarheid verhogen: we moeten er nú mee aan de slag

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
06-09-2022

Computersystemen, internet: we kunnen eigenlijk niet meer zonder. Digitalisering is daarmee ook de belangrijkste bron van groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Dit biedt grote kansen, maar het maakt ons ook kwetsbaar. Want wat als een systeem verstoord raakt of uitvalt? Zijn we daar op voorbereid? Met andere woorden: zijn we digitaal weerbaar?

 

Cyberrisico's nemen toe

Ik merk dat daar nog wel het een en ander aan schort. Terwijl de cyberrisico’s toenemen, blijft de weerbaarheid bij veel bedrijven en organisaties juist achter. Raar toch? Zeker als je bedenkt wat het diezelfde bedrijven en organisaties allemaal kost. Alleen al de schade van aanvallen met ransomware is enorm. Schattingen over de omvang lopen uiteen van enkele miljoenen tot miljarden. En vaak is er niet alleen schade voor het getroffen bedrijf zelf. Een cyberincident bij één bedrijf kan ook grote gevolgen hebben voor andere bedrijven in de keten en zelfs op het functioneren van de keten of sector als geheel. Dat wil je toch niet op je geweten hebben?

 

Kom in actie en vergroot cyberveiligheid 

Het is echt de hoogste tijd dat iedereen in actie komt en maatregelen neemt om de digitale weerbaarheid te vergroten. Dat begint natuurlijk bij bewustzijn op alle niveaus in de organisatie. Maar vooral ook: digitale veiligheid en de aanpak ervan moet Chefsache zijn.

 

Help ondernemers daarbij 

Dat bedrijven zelf aan de slag moeten, is duidelijk. Tegelijkertijd zie ik dat cyberveiligheid voor de gemiddelde ondernemer zeer complex is. Ook grote(re) bedrijven, met meer kennis en capaciteit, worstelen ermee. Al die bedrijven zouden geholpen zijn met hulp, ook van de overheid. Denk alleen al aan informatievoorziening (al dan niet via hun it-leverancier) over cyberdreigingen en kwetsbaarheden of als zij al slachtoffer zijn geworden van cybercriminelen. Die is hard nodig voor elk bedrijf. Daarnaast is er grote behoefte aan één centrale plek waar ondernemers terecht kunnen met vragen, voor informatie en ondersteuning. En met name kleine bedrijven hebben eenduidige instructies nodig wat te doen. 

 

Dit is wat de overheid kan doen 

Om de digitale veiligheid te versterken is samenwerking tussen bedrijven en met de overheid essentieel. De kennis is immers schaars en over veel partijen verspreid. Van de overheid mag regie op deze samenwerking worden verwacht, zodat we gericht stappen kunnen zetten naar een cyberveiliger Nederland. Ik zeg: doen.

 

Nicole Mallens

Beleidssecretaris cybersecurity