Geen tijd voor politieke impasse in de provincie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
22-02-2023

In een klein land als Nederland is de ruimte beperkt. Niet alles kan op dat hele kleine stukje aarde met 17 miljoen mensen. Dus wordt er gestreden om die ruimte. We willen woningen bouwen, we hebben kabels, windmolens en meer nodig voor de energietransitie. We willen meer natuur als antwoord op het stikstofprobleem. En dan is het ook nog van belang dat er genoeg ruimte is voor bedrijventerreinen en andere economische activiteiten. Want we willen ook ergens kunnen werken en geld verdienen zodat al die wensen in vervulling gaan.

 

Rol van provincie

Nou ga ik er niet over wat waar komt en met welke snelheid. Het Rijk speelt daar een belangrijke rol in. Provincies ook. Die geven aan hoe zij de uitstoot van stikstof willen verminderen in de regio. Waar woningen gebouwd kunnen worden. En waar bedrijventerreinen wordt opgeknapt of aangelegd. Dat vraagt dus om actie. Of zoals ze het in Rotterdam zeggen: geen woorden, maar daden.

 

Verkiezingen bepalend

Of dat allemaal lukt hangt mede af van de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart. Want verkiezingen kunnen leiden tot lange coalitieonderhandelingen, zeker in een politiek versnipperd landschap. En zolang die onderhandelingen duren, kan er niet worden doorgepakt met het uitwerken en uitvoeren van de afspraken die afgelopen jaar zijn gemaakt door provincies, het Rijk en publieke en private partijen. Dat schiet dus niet op.

 

Stroomnet uitbreiden

Als ik even een concreet voorbeeld mag geven: de energietransitie. Die vraagt om uitbreiding van het stroomnet. Bedrijven, huizen en verkeer en vervoer stappen over van fossiele naar duurzame energie, van olie en gas naar stroom en waterstof. Daarvoor zijn meer leidingen en kabels nodig. Nu al kunnen bedrijven voorlopig niet uitbreiden of omschakelen omdat er niet genoeg capaciteit is op het stroomnet.

 

Beter vestigingsklimaat

Provincies moeten dus echt aan de slag met de regionale netbeheerders om tot uitbreiding van het net te komen. Bijvoorbeeld door sneller vergunningen af te geven voor uitbreiding. Dan helpt het niet als de provincie na de verkiezingen vooral met zichzelf bezig is. De provincie die erin slaagt om snel politieke spijkers met koppen te slaan, geeft ruimte aan de energietransitie, bedrijvigheid en woningbouw. En daar knapt de hele provincie van op, en levert een beter vestigingsklimaat op. Dus genoeg reden om die handschoen op te pakken, denk en hoop ik.  

 

Suzanne Klaassen

Beleidssecretaris energie en klimaat