Ruimte voor ondernemen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Bedrijven hebben ruimte nodig om te ondernemen, werkgelegenheid te bieden en om producten aan en af te voeren. Het ruimtelijk beleid wordt nu nog bepaald door de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012). Het Rijk geeft hierin aan wat de onderwerpen van nationaal belang zijn (zoals hoofdinfrastructuur, mainports, waterveiligheid) en waar het Rijk zich op richt. Via het Besluit ruimtelijke ordening krijgen de decentrale overheden kaders mee voor het ruimtelijk beleid. De Wet ruimtelijke ordening geeft de juridische kaders voor het ruimtelijk beleid. Deze wet gaat op in de Omgevingswet.

In 2019 zal het Rijk voor de eerste keer, als opvolger van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, een Omgevingsvisie presenteren. Deze laatste is breder van opzet en zal omgevings-onderwerpen behandelen vanuit een meer integraal kader. Het is positief dat er dan een beleidsdocument komt dat goed aansluit bij de nieuwe Omgevingswet en waarin voldoende aandacht moet zijn voor economie en ondernemerschap.

Via het NL Next Level project zijn inmiddels brochures samengesteld over voor de Omgevingsvisie belangrijke beleidsonderwerpen (o.a. mainports, energietransitie, ruimtelijke verdeling). Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu vindt hierover overleg plaats.

Lees meer