Even kennismaken met Alfred van Delft

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
06-11-2020

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de beleidssecretarissen van MKB-Nederland en VNO-NCW beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: Alfred van Delft, die zich onder meer bezighoudt met arbeidsverhoudingen en -voorwaarden.

 

Je zit al dertig jaar bij de werkgevers.

‘Ongelooflijk hè. Ik ben in 1990 begonnen bij het KNOV, een van de voorgangers van MKB-Nederland. Vlak daarna werden de arbeidsbureaus losgemaakt van de rijksoverheid en onder het tripartite bestuur geplaatst van gemeenten en werkgevers- en werknemersorganisaties. Ik was coördinator van de mkb-werkgeversleden in die besturen in de regio en ondersteunde de werkgeversgeleding op centraal niveau. Later ging ik me met andere arbeidsmarktonderwerpen bezighouden. Eind 2006 ben ik overgestapt naar VNO-NCW. In 2008 kwam ik mijn voormalige collega’s van MKB-Nederland weer tegen omdat beide organisaties intensief gingen samenwerken.’

 

Het bevalt je blijkbaar goed?

‘We zitten hier in het hart van de actualiteit. Telkens zijn er weer nieuwe dossiers waar je in kunt duiken, het komt zelden voor dat ik lange tijd achter elkaar hetzelfde doe. Het is leuk om contact te hebben met de leden en hun standpunten onder de aandacht te brengen van ambtenaren en Kamerleden. Momenteel overleg ik bijvoorbeeld met de horeca, land- en tuinbouw en recreatiebranche over de WW-premie voor seizoenswerkers. Sinds begin dit jaar bepaalt het soort contract van de werknemer de hoogte van de WW-premie. Alleen bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt het lage tarief. Voor sectoren die afhankelijk zijn van seizoenswerk, is dit een forse kostenstijging.’

 

Je was ook betrokken bij de NOW-regeling.

‘Met de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de werkgevers- en werknemerskoepels, hadden we wekelijks overleg met het ministerie van Sociale Zaken over de noodzakelijke steunmaatregelen. De NOW-regeling (vergoedt een groot deel van de loonkosten van door corona getroffen werkgevers) is in korte tijd opgetuigd en in het voorjaar hadden bedrijven een week na het indienen van de aanvraag hun geld al binnen. Mooi werk dus. Op dit moment gaat het om de voorwaarden tot juli 2021. Gelet op de huidige aanscherpingen van de coronaregels lijkt mij een verlaging van het maximaal te vergoeden loon voor de periode na 1 januari niet aan de orde.’

 

Wat vind je van de kritiek dat de overheid bedrijven in de lucht houdt die het hoe dan ook niet gered zouden hebben?

‘Bedenk dat ook heel veel gezonde bedrijven steun krijgen. Zij krijgen nu de kans om straks weer verder te gaan. Natuurlijk zijn om- en bijscholing en van werk naar werk-trajecten in bepaalde sectoren ook belangrijk. Want sommige banen zullen door de coronacrisis definitief verdwijnen. Terwijl er in zorg, onderwijs en techniek juist veel mensen nodig zijn.’