De troonrede van Yousef Yousef: 'We moeten leidend blijven in de wereld'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-09-2019

In plaats van dat Willem-Alexander voorleest wat Rutte III volgend jaar van plan is, vroegen we ondernemers bij wijze van alternatieve troonrede om een visionaire blik op de toekomst van Nederland. Yousef Yousef, directeur van LG Sonic, is ‘best tevreden’ met Nederland, maar wil toch meer.

 

 

Leden van de Staten-Generaal,

 

Wij wonen in Nederland in een ontzettend luxe villa. Op veel gebieden staan we mondiaal in de Top 5. Daar mogen we best tevreden mee zijn. De vraag is wel: staan we daar nog over 10 jaar? Want het behouden van onze positie is al een hele kunst in een snel veranderende wereld. Met het oog daarop zal het belang van Europese samenwerking alleen maar groter worden. De grote machten in de wereld beschermen zichzelf en stellen zich steeds meer patriottistisch op. Laten we ons daar niet in laten meeslepen, maar vasthouden aan de Europese normen en waarden. Daarmee zijn we leidend geworden in de wereld en kunnen we leidend blijven.

 

Investeren in het onderwijs

Kijken we naar ons eigen land, dan zijn onderwijs en het vrije denken bepalend voor onze positie. Daarmee onderscheiden we ons van landen in ontwikkeling. Om die voorsprong te houden, is het noodzakelijk om voortdurend te investeren in het onderwijs. We moeten met de tijd mee. Kunstmatige intelligentie zal bijvoorbeeld een grote rol krijgen in de toekomst. De impact zal vergelijkbaar zijn met die van internet destijds. Daarbij mag de privacy van burgers niet uit het oog worden verloren. AI – artificial intelligence – zal ingrijpen in de wereld van de zorg, energie en mobiliteit, maar mag niet leiden tot praktijken van gezichts- en locatieherkenning van individuen zoals we die in andere landen zien opkomen.

 

Stel jíj de troonrede zou mogen maken... Dat was de opdracht aan de Shell-topvrouw. Verrassend misschien, maar dit is wat ze dan zou zeggen.

 

Aanpassen aan klimaatverandering

Nederland dient ook te zorgen dat het vooruitloopt met de aanpassing van de samenleving aan de klimaatverandering. Het lijkt nu misschien te gaan om investeringen die niet direct winstgevend zijn, maar de ontwikkeling van de techniek gaat snel. Op termijn ontstaat een enorme economische groeimarkt. Bovendien nemen we zo ook onze verantwoordelijkheid door te investeren in de toekomst van de generaties na ons.  

 

'De opkomst van het rechtse populisme en extremisme is een bedreiging die we als maatschappij niet mogen tolereren.'
'De opkomst van het rechtse populisme en extremisme is een bedreiging die we als maatschappij niet mogen tolereren.'
Foto: Arenda Oomen

 

Inzet van technologie voor ouderen

Ondertussen mogen we ook de ouderen niet uit het oog verliezen. Om de zorg voor deze groeiende groep betaalbaar te houden, is het noodzakelijk om de technologie daarin ruim baan te geven. Als we willen dat ouderen langer thuis blijven wonen, ontkomen we niet aan de inzet van slimme camera’s en andere apparatuur, en het delen van medische gegevens.

 

Warmte voor verschillende culturen

Naast jong en oud herbergt Nederland mensen van veel verschillende culturen. Al eeuwenlang zijn die hier verwelkomd en geïntegreerd. Die warmte dient behouden te blijven. Los daarvan is de multiculturele samenleving gewoon een feit; die kan niet meer genegeerd worden. De opkomst van het rechtse populisme en extremisme, onder meer vanuit de Verenigde Staten, is een bedreiging die we als maatschappij niet mogen tolereren. Dat is de vorige eeuw één keer eerder gebeurd, en dat leidde tot een verdeeld Europa.

 

Ook kijken naar wat goed gaat

De multiculturele samenleving biedt uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van armoede en criminaliteit. Maar laten we ook kijken naar wat goed gaat en dat stimuleren, zoals het aantal studenten en ondernemers met een etnische achtergrond. Zij vormen net zo goed onderdeel van de Nederlandse samenleving.

 

Behoud onze geweldige voorzieningen 

Kijkend naar de toekomst, is het vanzelfsprekend om te kiezen voor verbetering en groei. Maar behoud van geweldige voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs en veiligheid zou al een behoorlijke vooruitgang zijn.

 

Yousef Yousef is directeur van LG Sonic en voorzitter van het netwerk Groene Groeiers

Paul Scheer
redacteur Forum
+31 70 3490 169