Ondernemersagenda voor herstel en groei
Word Lid
MKB-Nederland, dat ben jij

Jouw stem in Den Haag


Kennis van ondernemerszaken


Ondernemen doe je niet alleen


 

'Meer mensen moeten weten van de Impulsaanpak Winkelgebieden'
Column
12-06-2024
'Blijf investeren in leefbaarheid winkelgebieden'
In winkelgebieden kunnen wonen, werken, winkelen en groen op een mooie manier samenkomen. Dat vraagt wel om investeringen.
Project

Veel ondernemers hebben moeite om financieel de regie te houden. Op zoek naar hulp moeten ze zich maar net een weg weten te banen door het woud van regelingen en instanties. De campagne Geldzorgen de baas helpt.

29-05-2024
EU Ondernemersagenda 2024-2029: een brede agenda voor het mkb
Mkb-beleid dient een wezenlijk, concreet en geïntegreerd onderdeel te zijn van alle relevante Europese beleidsterreinen. Er moet daarom een brede Europese mkb-agenda komen. In deze notitie doen wij concrete suggesties voor bouwstenen van een breed mkb-beleid.
Waar MKB-Nederland voor staat

Het mkb is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico's te nemen en creëren banen. Ruim een eeuw geleden is MKB-Nederland opgericht door ondernemers met een missie die nog steeds actueel is: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland.

Word Vriend van MKB-Nederland

• Wij komen op voor jouw ondernemersbelang
• Steun onze boodschap en activiteiten

 

Hulp & Advies

Ondernemen doen we samen, ook als het even lastig is. MKB-Nederland werkt samen met diverse organisaties die ondernemers een stapje verder helpen. Bijvoorbeeld als er sprake is van fraude, afpersing of wanneer er een klankbord nodig is.

Blog voorzitter Ton Schoenmaeckers

Deel 2 van het blog van Ton Schoenmaeckers vanaf de jaarvergadering van de ILO in Genève.