Pensioen en AOW

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Het Nederlandse pensioenstelsel moet toekomstbestendig worden gemaakt voor jongere én oudere generaties. Daarbij kunnen de goede elementen behouden blijven maar het moet wel moderner en evenwichtiger. Langer doorwerken helpt om het pensioenstelsel betaalbaar te houden maar er moet meer gebeuren. Het huidige stelsel is namelijk erg kwetsbaar voor langdurig lage rente. Ook moet de premie-inleg eerlijker worden in de zin dat er geen herverdeling van jong naar oud meer mee plaatsvindt. Wel kunnen risico's nog steeds collectief worden gedeeld.

Stijgende pensioenlasten

In tegenstelling tot veel andere landen zijn we in Nederland al halverwege de vorige eeuw begonnen met sparen voor het aanvullend pensioen. Hierdoor hebben we nu een enorm pensioenvermogen en zijn we goed toegerust op de komende jaren waarin veel babyboomers met pensioen gaan. In de afgelopen jaren zijn maatregelen genomen om stijgende pensioenlasten als gevolg van de vergrijzing op te vangen. Zo is de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 68 jaar gegaan en wordt deze bij verdere stijging van de levensverwachting verhoogd. Dit – samen met de afschaffing van het vroegpensioen – heeft ervoor gezorgd dat we veel langer doorwerken dan een paar jaar geleden.

 

Modernisering pensioenstelsel

Het huidige pensioenstelsel is erg kwetsbaar voor langdurig lage rente. Bij een lage rente is het bieden van zekerheden te duur geworden. Daarnaast maken veranderingen in de samenleving en arbeidsmarkt modernisering nodig om draagvlak te behouden. We zijn individualistischer geworden, veranderen vaker van baan en willen zelf keuzes kunnen maken. Deze ontwikkelingen, financieel en maatschappelijk, maken aanpassing noodzakelijk.

 

Toekomstbestendig stelsel

In een toekomstbestendig stelsel is het nodig dat in de opbouwfase de premie-inleg meer centraal komt te staan, zonder herverdelingen tussen generaties. Risico’s kunnen in deze nieuwe contracten nog collectief worden gedeeld om gezamenlijk schokken op te vangen. Garanties over de hoogte van de uitkering zijn niet mogelijk. Wel kan houvast worden gegeven over wat werknemers kunnen verwachten.

 

Zzp'ers en flexwerkers

Wet- en regelgeving moet ruimte bieden voor moderne, evenwichtige pensioencontracten zodat decentraal afspraken kunnen worden gemaakt over de pensioenambitie, de premiehoogte en de gewenste mate van zekerheid. Het pensioenstelsel hoort toegankelijk te zijn voor alle werkenden. Zzp’ers en flexwerkers moeten geld opzij kunnen zetten voor hun oude dag. De keuze voor aanvullend pensioen moet echter blijven liggen op het niveau van ondernemingen, branches en individuen en niet verplicht worden opgelegd. De overheid dient daarbij een robuuste basisregeling in de vorm van AOW te blijven bieden.

 
Lees meer