Pensioen en AOW

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Het Nederlandse pensioenstelsel moet toekomstbestendig gemaakt worden voor jongere én oudere generaties. Daarbij kunnen de goede elementen behouden blijven maar het moet wel moderner en evenwichtiger. Langer doorwerken helpt om het pensioenstelsel betaalbaar te houden maar er moet meer gebeuren. Het huidige stelsel is namelijk erg kwetsbaar voor langdurig lage rente. Ook moet de premie-inleg eerlijker worden in de zin dat er geen herverdeling van jong naar oud meer mee wordt gepleegd. Wel kunnen risico's nog steeds collectief worden gedeeld.

In tegenstelling tot heel veel andere landen zijn we in Nederland al halverwege de vorige eeuw begonnen met sparen voor het aanvullend pensioen. Hierdoor hebben we nu een enorm pensioenvermogen en zijn we goed toegerust op de komende jaren waarin veel babyboomers met pensioen zullen gaan. In de afgelopen jaren zijn al maatregelen genomen om stijgende pensioenlasten als gevolg van de vergrijzing op te vangen. Zo is de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar gegaan en wordt deze bij verdere stijging van de levensverwachting verder verhoogd. Dit – samen met de afschaffing van het vroegpensioen – heeft ervoor gezorgd dat we veel langer doorwerken dan een paar jaar geleden. 

Langer doorwerken helpt om het pensioenstelsel betaalbaar te houden maar er moet meer gebeuren. Het huidige stelsel is namelijk erg kwetsbaar voor langdurig lage rente. Bij een lage rente is het bieden van zekerheden te duur geworden. Daarnaast maken veranderingen in de samenleving en arbeidsmarkt dat modernisering nodig is om draagvlak te behouden. We zijn individualistischer geworden, veranderen vaker van baan en willen zelf keuzes kunnen maken. Beide ontwikkelingen, financieel en maatschappelijk, maken aanpassing noodzakelijk.

In een toekomstbestendig stelsel moet in de opbouwfase de premie-inleg meer centraal komen te staan. Deze premie moet worden ontdaan van herverdelingen tussen generaties. Risico’s kunnen in deze nieuwe contracten nog steeds collectief worden gedeeld om gezamenlijk schokken op te vangen. Garanties over de hoogte van de uitkering zijn niet mogelijk, maar er kan wel houvast worden gegeven over wat werknemers kunnen verwachten. 

Wet- en regelgeving moet ruimte bieden voor moderne, evenwichtige pensioencontracten zodat  decentraal afspraken kunnen worden gemaakt over de pensioenambitie, de premiehoogte en de gewenste mate van zekerheid. Het pensioenstelsel moet toegankelijk zijn voor alle werkenden. Zzp’ers en flexwerkers moeten worden gefaciliteerd om geld opzij te zetten voor hun oude dag. Echter, de keuze voor aanvullend pensioen moet blijven liggen op het niveau van ondernemingen, branches en individuen en niet verplicht worden opgelegd. De overheid moet daarbij een robuuste basisregeling in de vorm van de AOW blijven bieden.

Lees meer