Groen licht in de Eerste Kamer voor invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-03-2023

De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit om dit te bekrachtigen.

 

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over de fysieke leefomgeving in één wet, met als inzet dat procedures worden gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en beslistermijnen versneld. De wet regelt verder een digitaal stelsel dat inzichtelijk moet maken welke regels er in een bepaald gebied gelden en een digitaal loket om vergunningen aan te vragen. 

Lees meer over