Omgevingswet

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

In 2019 moet het er eindelijk van komen. Dan wordt de Omgevingswet ingevoerd. Daarin worden tientallen wetten op het terrein van milieu, ruimtelijke ordening en water samengevoegd. Dat biedt ondernemers meer duidelijkheid en overzicht. Veel hangt nog wel af van de verdere uitwerking.

Op basis van de Omgevingswet worden er straks honderden uitvoeringsregelingen opgenomen in vier AMvB's. Ondernemers zullen hier in de praktijk het meest mee te maken krijgen, maar de verwachting is dat regels die hun nut bewezen hebben zullen blijven.
Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij de voorgestelde beroeps- en bezwaarmogelijkheden voor het omgevingsplan. Ook staat de herinvoering van leges voor milieuactiviteiten haaks op de doelstelling om de lasten voor ondernemers te verlagen. Verder is belangrijk dat bedrijven erop kunnen vertrouwen dat zij hun investeringen niet verloren zien gaan door onvoorspelbare beleidskeuzen van de overheid.  Verbeterpunten, die de afgelopen jaren in het omgevingsrecht zijn gerealiseerd, moeten daarom gehandhaafd blijven. Een voorbeeld daarvan is het blijven werken met algemene regels in plaats van specifieke vergunningseisen.
De belangrijkste voordelen van de Omgevingswet zijn: meer samenhang in de wet- en regelgeving voor de fysieke omgeving, verlaging van de hoge onderzoekskosten voor ondernemers, verkorting van de beroepsprocedures en meer zekerheden voor investeringsbeslissingen.

Lees meer
Informatieblad
01-03-2015
Infoblad: Afschaffen reclamevergunning
Reclame-uitingen horen bij een onderneming. Je wilt je bedrijf aanprijzen en klanten naar binnen trekken. Consumenten aan de andere kant houden niet van te schreeuwerige en rommelige reclame-uitingen, zeker niet in winkelgebieden. Daarnaast moeten reclameborden een veilige doorgang niet in de weg staan.